Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Συνάντηση ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ με εκπροσώπους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπκού

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, η συντεχνία μας πραγματοποίησε την περασμένη βδομάδα κατ’ ιδίαν συνάντηση με λειτουργούς του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού με τους οποίους συζητήσαμε θέματα που απασχολούν τον νοσηλευτικό κλάδο.

Η αντιπροσωπεία μας ζήτησε να ενημερώνεται όταν εγείρονται θέματα που επηρεάζουν τον κλάδο αφού, παρόλο που νοσηλευτές/τριες έχουν αποσπαστεί στον ΟΚΥπΥ, κατέχουν και διατηρούν την οργανική τους θέση στη Δημόσια Υπηρεσία και ό,τι απορρέει από αυτή.

Οι λειτουργοί του Τ.Δ.Δ.Π μας διαβεβαίωσαν ότι θα ενημερωνόμαστε και θα μας παρέχεται χρόνος για να παρουσιάζουμε τις απόψεις μας.

Ακόμη, η συντεχνία μας ενημερώθηκε για τα τρέχοντα θέματα και υπόβαλε εισηγήσεις για τις άδειες ασθενείας και ανάπαυσης, για τις θέσεις προαγωγής, τις αποσπάσεις και τις αξιολογήσεις.

Για τις άδειες ανάπαυσης: Προωθείται αλλαγή για το θέμα της συσσωρευμένης άδειας ώστε να εναρμονιστεί με την αντίστοιχη νομοθεσία. Σκοπός της εναρμόνισης είναι να τηρείται η νομοθεσία από τους εργοδότες και να παραχωρείται ετήσια άδεια ανάπαυσης, ή ο μεγαλύτερος αριθμός των ημερών ανάπαυσης στο ίδιο τρέχον έτος, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση της. Σημειώνεται ότι δεν θα τροποποιηθεί ο αριθμός αδείας που πιστώνεται  κάθε χρόνο. Οι υφιστάμενοι υπάλληλοι, σε περίπτωση που κατά την εφαρμογή της τροποποίησης του αριθμού της συσσωρευμένης άδειας  αριθμητικά έχουν περισσότερη  άδεια ανάπαυσης, τότε  το όριο της συσσωρευμένης άδειας αναπροσαρμόζεται στον αριθμό αδείας που έχει ο εκάστοτε υπάλληλος τη δεδομένη στιγμή.

Για άδειες ασθενείας: Προωθείται ρυθμιστική αλλαγή, κατόπιν μελέτης, αναφορικά με τον αριθμό ασθενείας, ήτοι  από 42 ημέρες  σε 28 ημέρες κάθε έτος, με παράλληλη κατάργηση της παραπομπής στο Ιατρικό Συμβούλιο. Επίσης, καταργείται η αποκοπή άδειας ανάπαυσης, σε περίπτωση παρατεταμένης άδειας ασθενείας μέχρι έξι μήνες, όπως εφαρμόζεται μέχρι τώρα.

Η απουσία υπαλλήλου για λόγους υγείας πέραν των 28 ημερολογιακών ημερών, είναι δυνατή, εντός μιας περιόδου τριών συνεχόμενων ετών, κατόπιν προσκόμισης ιατρικού πιστοποιητικού από αρμόδιο ιατρικό λειτουργό και έγκρισής του χωρίς την  παραπομπή σε Ιατρικό Συμβούλιο:

  • Άδεια ασθενείας με πλήρεις απολαβές μέχρι 6 μήνες
  • Άδεια ασθενείας για άλλους 6 μήνες, με καταβολή του 60% των απολαβών του/της (δεν ίσχυε μέχρι τώρα).
  • Πρόσθετη άδεια ασθένειας με καταβολή του 50% των απολαβών του/της για άλλους 6 μήνες.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αμφισβήτησης του ιατρικού πιστοποιητικού   γίνεται παραπομπή στο Ιατρικό Συμβούλιο.

Η συντεχνία μας διατύπωσε τις ανησυχίες της για τα ιατρικά πιστοποιητικά και κατά πόσον αυτά θα γίνονται αποδεκτά με αντικειμενικά κριτήρια.

Θέσεις προαγωγής:

Η συντεχνία μας υπέβαλε αίτημα για εξαίρεση του κλάδου από τις διατμηματικές εξετάσεις στις οποίες  θα παρακάθονται οι υποψήφιοι για τις θέσεις προαγωγών, λόγω της πρόσφατης μισθολογικής αναβάθμισής μας στην πανεπιστημιακή δομή, με την αντίστοιχη αλλαγή των ιεραρχικών επιπέδων, ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις.

Όπως έχουμε ενημερωθεί, το αίτημά μας έχει προωθηθεί για έγκριση.

 Αξιολόγηση

Η συντεχνία μας παρουσίασε τις θέσεις της για το νέο σύστημα αξιολόγησης και για την ανάγκη επανασχεδιασμού του, με γνώμονα τη διόρθωση των αδυναμιών που παρατηρήθηκαν, διασφαλίζοντας την αντικειμενικότητα, τη συνέπεια, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.

Επίσης, υποδείξαμε ότι η αξιολόγηση των νοσηλευτών/τριών που έχουν αποσπαστεί στον ΟΚΥπΥ θα πρέπει γίνεται από τον οικείο προϊστάμενο δημόσιο υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας, όπως προνοεί η νομοθεσία. Ακόμη, θα πρέπει να συνυπογράφεται από επιτροπή με αντίστοιχους προϊστάμενους και πάλι από την ίδια δημόσια υπηρεσία.

Για τους Προϊστάμενους νοσηλευτές/νοσηλεύτριες της κλίμακας Α13ιι, η συντεχνία μας υπέβαλε την εισήγηση/αίτημα όπως δημιουργηθεί ακόμα ένα ιεραρχικό επίπεδο: στην κλίμακα Α14ιι  τουλάχιστον μια θέση ανά περιφέρεια, ώστε να καλυφθεί το ιεραρχικό κενό μεταξύ Διευθυντή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών  και των Προϊστάμενων Νοσηλευτικών Λειτουργών των Νοσοκομείων.

Εισηγούμαστε όπως ο Διευθυντής συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων και στις επιστημονικές ομάδες στα νοσοκομεία, ασκεί έλεγχο και εφαρμόζει τις πολιτικές του Υπουργείου Υγείας και του Οργανισμού.

Η συντεχνία μας θα συνεχίσει να υπερασπίζεται και να διεκδικεί τα έννομα δικαιώματα των νοσηλευτών, μαιών και επισκεπτριών υγείας.

 Εκ του Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.

Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

Βερενίκης 14, Διαμ.104, Άγιος  Δημήτριος,

2002 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 379610 –  Τηλεoμοιότυπο: 22 379611

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com

Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com