Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Παναγιώτη Γεωργίου

Το 2022 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τους επαγγελματίες υγείας και για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ως «Ήρωες της πρώτης γραμμής» οι επαγγελματίες υγείας πρόταξαν με σθένος τον επαγγελματισμό και τον αλτρουϊσμό τους και κάλυψαν τα κενά που παρουσιάστηκαν από την ελλιπή διαχείριση και αντιμετώπιση εργασιακών θεμάτων και προβλημάτων από τον ΟΚΥπΥ.

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. κλήθηκε, γι’ ακόμη μια φορά, να αντιμετωπίσει αρνητικές καταστάσεις και συμπεριφορές της εργοδοσίας, οι οποίες επιβάρυναν το νοσηλευτικό έργο.

Τα αυτόνομα νοσηλευτήρια και γενικότερα το σύστημα υγείας συνεχίζουν να καταγράφουν μεγάλες προκλήσεις και πιέσεις, όπως υποστελέχωση τμημάτων, άνοιγμα νέων Μονάδων χωρίς το επαρκές προσωπικό, νοσηλευτές δυο ταχυτήτων, νοσηλευτές χωρίς συλλογικές συμβάσεις και καλύψεις.

Η συντεχνία μας συνεχίζει να δίνει τις μάχες σε πολλά μέτωπα για τους νεοεισερχόμενους νοσηλευτές/τριες στον ΟΚΥπΥ και για καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους νοσηλευτές/τριες στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, ένα νοσηλευτήριο που λειτουργεί σε άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.

Επίσης, αγωνίζεται και επιδιώκει την ενίσχυση τού ρόλου των Επισκεπτριών Υγείας για βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης, για κάλυψη των κενών θέσεων τους, την υποστελέχωση και τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των αστικών και Αγροτικών Κέντρων και της Κοινοτικής Νοσηλευτικής, με βάση τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας  υγείας.

Η συντεχνία μας δεν πρόκειται να ανεχθεί καμιά έκπτωση στα θέματα εργασίας, υγείας και ασφάλειας των μελών μας. Θα εντείνει τους δυναμικούς αγώνες για καλύτερες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας και για την αναβάθμιση μονάδων και θαλάμων με επαρκή στελέχωση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές.

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. εκφράζει την ευχή όπως η νέα χρονιά φέρει καλύτερες συνθήκες εργασίας, ποιότητα και ασφάλεια του νοσηλευτικού προσωπικού, λιγότερα πιεστικά ωράρια, σεβασμό στο επάγγελμα του/της νοσηλευτή/νοσηλεύτριας, της μαίας/μαιευτή και των επισκεπτριών/επισκεπτών υγείας.

 

Απολογισμός 2022 – Δράσεις και ενέργειες ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.

1.  Στελέχωση νοσηλευτηρίων

Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της συντεχνίας είναι η απραξία του ΟΚΥπΥ αναφορικά με τη συνομολόγηση συμφωνίας για την ασφαλή στελέχωση των αυτόνομων νοσηλευτηρίων.

Κατά τη χρονιά που πέρασε, μέλη του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. συμμετείχαν σε συναντήσεις με τις διοικήσεις των νοσοκομείων του ΟΚΥπΥ για καλύτερη διαχείριση των τμημάτων,  του νοσηλευτικού προσωπικού  (θέματα αριθμητικής στελέχωσης και ασφάλειας) και τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία των νοσηλευτηρίων.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η συντεχνία πέτυχε ασφαλή στελέχωση στα τμήματα, υποχρεώνοντας τη διοίκηση του ΟΚΥπΥ να προβεί σε κλείσιμο κλινών η εφαρμογή άλλων μέτρων, καθώς ο Οργανισμός δεν συμφώνησε στην πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού. Οι ενέργειες της συντεχνίας συνέπεσαν με το γεγονός ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν τεθεί εκτός καθηκόντων λόγω νόσησής τους με COVID-19 .

Η συντεχνία παρουσίασε στους αρμόδιους φορείς το θέμα της στελέχωσης των αυτόνομων νοσηλευτηρίων από νοσηλευτές/τριες διεκδικώντας τις κατάλληλες αναλογίες νοσηλευτών – ασθενών.

Επιπρόσθετα, ζήτησε όπως για κάθε θέση εργασίας που δεν αφορά στελέχωση θαλάμου εσωτερικής νοσηλείας αλλά χρειάζεται η νοσηλευτική στελέχωση για τα καθήκοντα της θέσης αυτής, μην αποσπάται προσωπικό από τους θαλάμους εσωτερικής νοσηλείας χωρίς να αντικαθίσταται. Επίσης, ζητήθηκε όπως οι δομές συμφωνηθούν μεταξύ του ΟΚΥπΥ και των συντεχνιών και καθοριστεί άλλος αριθμός νοσηλευτών/τριών, που θα στελεχώνουν τα γραφεία αυτά, π.χ. κωδικοποίηση, λοιμώξεις, εκπαίδευση, ποιότητα κ.ά., πέραν των συμφωνιών για στελέχωση των θαλάμων εσωτερικής νοσηλείας  και της κοινότητας.

Η συντεχνία παρουσίασε επίσης εμπεριστατωμένους πίνακες στελεχώσεων που βασίζονται σε διεθνή πρότυπα και πρακτικές.

Σε επιστολή, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2022, ο ΟΚΥπΥ κλήθηκε για διαβουλεύσεις και συνομολόγηση συμφωνίας για τη στελέχωση όλων των τμημάτων σε όλα τα αυτόνομα νοσηλευτήρια, πριν το τέλος Ιανουαρίου 2023.

2. Συλλογικές συμβάσεις νοσηλευτών/τριών εργοδοτούμενων με συμβόλαια ΟΚΥπΥ

Η συντεχνία κατέστησε σαφές στον ΟΚΥπΥ ότι δεν αποδέχεται όπως οι όροι εργοδότησης του νοσηλευτικού προσωπικού πολλών ταχυτήτων παραμείνουν αρρύθμιστοι και ασαφείς, βασιζόμενοι σε ατομικά συμβόλαια.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης και της επίλυσης εργασιακών θεμάτων, η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. συνεργάζεται με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ και ΠΑΣΥΚΙ.

Σημαντική προϋπόθεση είναι η δημιουργία Επιτροπής Επίλυσης Εργασιακών Θεμάτων και η άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνημένο πλαίσιο του εργασιακού καθεστώτος όλων των κατηγοριών προσωπικού, στη βάση συλλογικών συμφωνιών και συμβάσεων.

Η συντεχνία θεωρεί ότι η Επιτροπή Επίλυσης Εργασιακών Θεμάτων που θα συσταθεί, για να μπορεί να λειτουργήσει εποικοδομητικά ως μηχανισμός για τη συλλογική διαχείριση των καθημερινών θεμάτων,  είναι αναγκαίο να συμφωνηθεί μέσα από τη διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, και να καθοριστεί το εργασιακό καθεστώς και οι όροι απασχόλησης για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, εκεί που κριθεί ότι αυτό είναι απαραίτητο.

Η συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για τη συντεχνία και αυτό τέθηκε με σαφή τρόπο σε όλες τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2022.

Δυστυχώς, η στάση του  ΟΚΥπΥ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μας ανησυχεί έντονα. Η ανεύθυνη στάση του ΟΚΥπΥ οδηγεί σε εργατική αναταραχή και σύγκρουση.

 

3. Επαγγελματικό Σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου τομέα και Aρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εργοδοτούμενοι που μονιμοποιήθηκαν πριν τον Οκτώβριο του 2011

Σύνταξη: Για τον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη:

 • Η υπηρεσία Α’ (η συνολική υπηρεσία του εργοδοτούμενου μέχρι τις 31.12.2012)
 • Η σύνταξη για την υπηρεσία Α’ υπολογίζεται σύμφωνα με αλγόριθμο, στη βάση του τελευταίου μισθού του εργοδοτούμενου κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης.
 • Η υπηρεσία Β’ (η συνολική υπηρεσία του εργοδοτούμενου μετά την 1η Ιανουαρίου 2013).
 • Η σύνταξη για την υπηρεσία Β’ υπολογίζεται σύμφωνα με αλγόριθμο αλλά σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των μισθών καριέρας  του εργοδοτούμενου (περίπου το 70% του τελευταίου μισθού).

Συνολική σύνταξη θα είναι το άθροισμα του ποσού που προκύπτει από την υπηρεσία Α’ και Β’

Εφάπαξ: Για τον υπολογισμό του εφάπαξ λαμβάνεται υπόψη:

 • Το εφάπαξ Α’
 • υπολογίζεται στη βάση αλγόριθμου που χρησιμοποιεί τη μηνιαία σύνταξη Α’. Το ποσό δεν φορολογείται.
 • Το εφάπαξ Β’
 • υπολογίζεται στη βάση αλγόριθμου που χρησιμοποιεί τη μηνιαία σύνταξη Β’. Το ποσό φορολογείται.

Συνολικό ποσό για το εφάπαξ  θα είναι το άθροισμα του ποσού που προκύπτει το Α’ και Β’.

Αποκοπές για τους πιο πάνω εργοδοτούμενους:

 • 20% – εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

(η αποκοπή ανέρχεται στο 8.30% μετά τους 400 μήνες)

 • 5% – Σχέδιο Σύνταξης

(συμπεριλαμβάνεται η εισφορά στο ταμείο σύνταξης χηρών και τέκνων)

Σύνολο 9.20%

Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση της Βουλής, δεν θα φορολογείται το β’ μέρος του  εφάπαξ που κερδίζεται μετά από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Εργοδοτούμενοι που μονιμοποιήθηκαν μετά  τον Οκτώβριο του 2011

Οι εργοδοτούμενοι που μονιμοποιήθηκαν μετά τον Οκτώβριο του 2011, δεν καλύπτονταν για επαγγελματικό σχέδιο και συνεπώς δεν τους γίνεται αποκοπή  αλλά τους αποκόπτεται από την 01.01.2019, μέχρι τώρα 8.30%, για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Μετά την απόφαση της Βουλής, σύμφωνα με το  Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των υπαλλήλων του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου τομέα και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι  εργοδοτούμενοι που μονιμοποιήθηκαν μετά τον Οκτώβριο 2011 εντάσσονται στο νέο επαγγελματικό σχέδιο και η υπηρεσία τους αναγνωρίζεται ως συντάξιμη.

Επίσης, έχουν υποχρέωση να καλύψουν τη συνεισφορά τους στο συνταξιοδοτικό σχέδιο για την προηγούμενη υπηρεσία (5% του ακαθάριστου μισθού τους) εντός 36 μηνών.  Όμως, το οφειλόμενο μηνιαίο ποσό (για την προηγούμενη υπηρεσία) θα προκύψει μετά τον συμψηφισμό του ποσοστού των εισφορών που κατέβαλλαν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Παράλληλα, θα τους αποκόπτεται το ποσοστό συνεισφοράς στον εκάστοτε  ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σύμφωνα με το νέο επαγγελματικό σχέδιο.

Συνεπώς, διαφοροποιείται ως εξής:

 • Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 8.30% σε 4.20%

(η αποκοπή ανέρχεται στο 8.30% μετά τους 400 μήνες)

 • Από 0% για Σχέδιο Σύνταξης σε 5% για το νέο σχέδιο σύνταξης

(συμπεριλαμβάνεται η εισφορά στο Ταμείο σύνταξης χηρών και τέκνων).

Σύνολο αποκοπής 9.20% και για 36 μήνες θα αποκόπτεται το οφειλόμενο μηνιαίο  ποσό για την κάλυψη της προηγούμενης υπηρεσίας.

Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου  (ΕΑΧ) και άλλοι

Με την εφαρμογή του νέου νόμου για το Επαγγελματικό Σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου τομέα και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι  Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου εντάσσονται στο νέο επαγγελματικό σχέδιο από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Το νομοσχέδιο τούς παρέχει το δικαίωμα της αναγνώρισης όλης της υπηρεσία τους πριν την 1η Ιανουαρίου 2021 ως συντάξιμη, έχοντας την υποχρέωση να καλύψουν τη συνεισφορά τους στο συνταξιοδοτικό για την προηγούμενη υπηρεσία (5% του ακαθάριστου μισθού) αφού συμψηφιστεί με το ποσοστό των εισφορών που κατέβαλλαν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με το ποσοστό της εισφοράς που κατέβαλλαν για το φιλοδώρημα (3%) από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Συνεπώς, διαφοροποιείται ως εξής:

 • Οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από 8.30% μειώνεται σε 4.20% (η αποκοπή ανέρχεται στο 8.30% μετά τους 400 μήνες)
 • Από 0% σε 5% για το νέο Σχέδιο Σύνταξης (συμπεριλαμβάνεται η εισφορά στο Ταμείο Σύνταξης χηρών και τέκνων).
 • Κατάργηση της αποκοπής 3% για φιλοδώρημα

Σύνολο 9.20% και το ποσοστό αποκοπής που θα επιβληθεί  για κάλυψη της προηγούμενης υπηρεσίας κατόπιν επιλογής.

4. Η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (Α.Τ.Α.)

Η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (Α.Τ.Α.) δεν αποτελεί αύξηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο των αποδοχών που καταβάλλονται στους εργοδοτούμενους, αλλά χορηγείται ως αντιστάθμισμα για τη μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων λόγω της αύξησης του πληθωρισμού, ώστε να παραμένει αναλλοίωτη η αγοραστική αξία των αποδοχών τους.

Σε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών σημειώνεται η αύξηση κατά 8,7% στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για το 2022 και αναφέρεται ότι οι μισθοί και οι συντάξεις των συνταξιούχων της δημόσιας υπηρεσίας αναπροσαρμόζονται με την καταβολή του 50% της αύξησης, δηλαδή κατά 4,36%.

Σύμφωνα με συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, η ΑΤΑ καταβάλλεται μία φορά τον χρόνο, εφόσον το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου χρόνου καταγράφεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης, και η απόδοσή της περιορίζεται στο 50% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Σημειώνεται ότι, το εν λόγω τιμαριθμικό επίδομα  θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς υπολογισμού των απολαβών των υπαλλήλων και μισθωτών, στους βασικούς μισθούς των οποίων δεν έχει ενσωματωθεί οποιοδήποτε μέρος του τιμαριθμικού επιδόματος.

Πέραν των αυξήσεων εξαιτίας της ΑΤΑ, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων θα είναι αυξημένοι λόγω και της επιστροφής των αποκοπών 2013 στο πλαίσιο υλοποίησης του μνημονίου με την Τρόικα.

Το τελευταίο διάστημα η συντεχνία, μέσω της ΠΟΑΣΟ και σε συνεργασία με το συνδικαλιστικό κίνημα, καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με την εργοδοτική πλευρά και το Υπουργείο Εργασίας για την κατοχύρωση τής καταβολής της ΑΤΑ και την επαναφορά της σε ποσοστό 100%. Σε αντίθετη περίπτωση το συνδικαλιστικό κίνημα θα αντιδράσει με δυναμικά μέτρα.

5. Πολιτική Διαχείρισης Μεταθέσεων Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ) και Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) στη Δημόσια Υπηρεσία και Εργοδοτούμενων με συμβόλαιο του ΟΚΥπΥ

Εντός του 2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την αναθεώρηση και βελτίωση της πολιτικής της διαχείρισης μεταθέσεων ΕΑΧ και ΕΟΧ που αφορούσε τα κριτήρια μοριοδότησης και δημιουργίας καταλόγου μεταθέσεων για το νοσηλευτικό προσωπικό, κατόπιν αιτήματος για μετάθεση.

H συντεχνία μας, στο πλαίσιο της αναθεώρησης και βελτίωσης των κριτηρίων μοριοδότησης για σκοπούς μετάθεσης, πέτυχε την υιοθέτηση και εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων μοριοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της υπόλοιπης δημόσιας υπηρεσίας.

6. Ψυχική Υγεία και Νοσοκομείο Αθαλάσσας

Κατά τη διάρκεια του έτους, η συντεχνία πραγματοποίησε διάφορες συναντήσεις με τη Διευθύντρια των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Αθαλάσσας. Στις συναντήσεις συζητήθηκαν τα θέματα της υποστελέχωσης στους θαλάμους του Νοσοκομείου, η ασφάλεια εργαζομένων στον  χώρο εργασίας,  η νοσηλεία υπόδικων και κατάδικων στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, η υπερπληρότητα του Νοσοκομείου, η πορεία και η στελέχωση των νέων δομών και άλλα προβλήματα που καταγράφηκαν στους θαλάμους και στις άλλες δομές των υπηρεσιών. Αρκετά προβλήματα είναι διαχρονικά.

Επίσης, η συντεχνία μας κλήθηκε και παρέστη σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας στις οποίες διατύπωσε τις απόψεις της για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

Τέλος, με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι αρχίζει η ανέγερση της πρώτης φάσης του νέου νοσοκομείου, επιβεβαιώνοντας τους αγώνες μας για την αναγκαιότητα  ανέγερσης νέου νοσοκομείου. Η ολοκλήρωση του νοσοκομείου θα παρέχει το δικαίωμα στους ασθενείς με ψυχικές ασθένειες να νοσηλεύονται σε ανθρώπινες συνθήκες  και να αντιμετωπίζονται ισάξια και αξιοπρεπώς, και στο προσωπικό να εργάζεται σε ένα ασφαλές κτηριακό περιβάλλον.

7. Το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ)

Η συντεχνία μας ανάδειξε, πολλές φορές, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών σε όλες τις πόλεις, καθώς και τις πολύωρες αναμονές των ασθενών στη διαλογή και την παραμονή τους στο Τμήμα.

Οι συχνές επιθέσεις εναντίον νοσηλευτών/τριών από ασθενείς και συνοδούς έχουν ενεργοποιήσει τη συντεχνία, η οποία επανειλημμένα καταδίκασε τα γεγονότα με ανακοινώσεις στα ΜΜΕ και σε συζητήσεις με την εργοδοτική πλευρά.

Το θέμα του ΤΑΕΠ αναδείχθηκε και στη Βουλή κατά τη διάρκεια συζήτησης σε αρμόδια Επιτροπή στην οποία η συντεχνία κλήθηκε και παρουσίασε την άποψή της, μια από τις οποίες ήταν και το ενδεχόμενο να ενταχθούν στο ΓεΣΥ τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και τα ΤΑΕΠ, ώστε να εξυπηρετούνται οι ασθενείς.

Κατά την παρουσίαση των θέσεων της συντεχνίας υπερτονίστηκε ο ρόλος του νοσηλευτή στα ΤΑΕΠ παρουσιάζοντας παράλληλα και τα διαχρονικά προβλήματα του Τμήματος. Επίσης, εκφράστηκαν προβληματισμοί κατά πόσο ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να ανταποκριθεί και σε ποιο βαθμό στον τομέα της επείγουσας φροντίδας.

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. θα συνεχίσει να απαιτεί την ασφάλεια των νοσηλευτών/τριών στην εργασία τους και τη συνεχή αστυνόμευση του χώρου του ΤΑΕΠ για την αποτροπή των όποιων επιθέσεων σε βάρος τους.

Υπάρχει η θέληση και η πρόθεση για δυναμικά μέτρα, μη αποκλειομένης και της απεργίας, εφόσον απειλείται η ασφάλεια του προσωπικού,  κατόπιν λανθασμένων αποφάσεων της εργοδοσίας.

8. Γενικό  Νοσοκομείο Λάρνακας – 2ωρη στάση εργασίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπως όλα τα νοσοκομεία, αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσης.

Τα παράπονα και οι αναφορές των συναδέλφων σε αρκετά τμήματα, όπως ΤΑΕΠ, ΜΕΘ, Παθολογικό, Μαιευτήριο, Παιδιατρικό, Χειρουργείο κ.ά., οδήγησαν τη συντεχνία να εγκύψει στα προβλήματα των τμημάτων και του νοσηλευτικού προσωπικού. Λόγω της μη υπεύθυνης στάσης του ΟΚΥπΥ, το προσωπικό προχώρησε σε 2ωρη στάση εργασίας στο Παιδιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου.

Η συντεχνία επικρίνει και καταδικάζει τις παρούσες συνθήκες εργασίας του προσωπικού και με βάση ότι η πληρότητα των κλινών αυξήθηκε πέραν του 100%. Οι παρούσες συνθήκες υποστελέχωσης αφήνουν εκτεθειμένο το προσωπικό σε πιθανά λάθη, αφού καλείται να εργαστεί σε  αυξημένες συνθήκες εργασιακής πίεσης.

Η αντιμετώπιση των θεμάτων από τη διοίκηση του Νοσοκομείου εξελίχθηκε σε μια ανεπίτρεπτη και αψυχολόγητη επίθεση κατά του επαγγέλματος και του νοσηλευτικού προσωπικού.

Δυστυχώς, όλα είναι απόρροια της κακής διαχείρισης στελέχωσης του τμήματος (γενικά της πλειοψηφίας των τμημάτων) και της λανθασμένης αντίληψης του θέματος της κάλυψης των νοσηλευτικών αναγκών αλλά και του τρόπου αντιμετώπισής τους από τη διοίκηση του ΟΚΥπΥ.

9. Κριτήρια μοριοδότησης για τη δημιουργία καταλόγου προσλήψεων Γενικής Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Ψυχικής Υγείας

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των κριτηρίων μοριοδότησης καταλόγου για πρόσληψη νοσηλευτών, μαιών και νοσηλευτών ψυχικής υγείας, η συντεχνία έθεσε στην αρμόδια επιτροπή του Οργανισμού ένα πλαίσιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Το χρονοδιάγραμμα είχε τεθεί σε στενά χρονικά πλαίσια, λόγω υπαιτιότητας του ΟΚΥπΥ και της ανάγκης να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις ώστε να καλυφθούν οι νοσηλευτικές ανάγκες του κάθε νοσοκομείου.

Επιπλέον, η συντεχνία έθεσε υπόψη των αρμοδίων τον βαθμό δυσκολίας με το συγκεκριμένο κριτήριο και ειδικότερα αυτό της «πολύ καλής γνώσης ξένης γλώσσας», το οποίο αποκλείει πολλούς νοσηλευτές/τριες της γενικής, μαιευτικής και ψυχικής υγείας να συμπληρώσουν και να διεκδικήσουν πρόσληψη στον ΟΚΥπΥ.

Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας που ακολούθησε ο ΟΚΥπΥ ήταν να παρατηρηθεί σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των καταλόγων των υποψηφίων – οι κατάλογοι ολοκληρώθηκαν τέλος Δεκεμβρίου – και επιπλέον, με την απόφαση που έλαβε ο Οργανισμός να εφαρμόσει το συγκεκριμένο κριτήριο για το επίπεδο γνώσης στην ξένη γλώσσα, να στερεί το δικαίωμα σε έναν μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων νοσηλευτών/τριών να συμμετέχουν στη διαδικασία.

Οι επίσημοι κατάλογοι υποψηφίων για πρόσληψη στον ΟΚΥπΥ δείχνουν την πραγματική εικόνα, αφού ο αριθμός υποψηφίων που συμπεριλήφθηκαν στους καταλόγους είναι πολύ μικρός.

10.  Πιλοτικά προγράμματα ΟΚΥπΥ – Απογευματινή εργασία

Η συντεχνία συμμετείχε σε συναντήσεις στο Υπουργείο Υγείας και στον ΟΚΥπΥ για την ασφάλεια στην εργασία από την αύξηση του φόρτου εργασίας στα τμήματα που επηρεάζονταν άμεσα και στους θαλάμους που επηρεάζονταν έμμεσα με τα αυξημένα χειρουργεία.

Με την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος, πέτυχε ο διαχωρισμός της απογευματινής εργασίας καθορίζοντάς την σε υπερωριακή βάση και δίνοντας το δικαίωμα στους συναδέλφους, εάν το επιθυμούν, να εργαστούν.

Η συντεχνία πέτυχε, μετά από διαπραγμάτευση, να κερδίσει την καλύτερη δυνατή αποζημίωση για  την απογευματινή εργασία, με θετικά αποτελέσματα σε σύγκριση με την αρχική πρόταση του ΟΚΥπΥ.

11. Επίσημες συναντήσεις με τον ΟΚΥπΥ για την πανδημία

Η συντεχνία συμμετείχε σε συναντήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και υπόβαλε εισηγήσεις για επίλυση προβλημάτων που αφορούσαν την εύρυθμη λειτουργία των νοσηλευτηρίων.

Προτεραιότητά μας ήταν η ασφάλεια στην εργασία σε ατομικό επίπεδο με έγκαιρη προμήθεια ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, η  ασφαλής στελέχωση των τμημάτων  και η νοσηλεία των ασθενών.

Το Υπουργείο Υγείας και η διεύθυνση του  ΟΚΥπΥ, μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες της συντεχνίας για τη σοβαρή υποστελέχωση των νοσηλευτηρίων, αύξησαν την αποζημίωση νοσηλευτών/τριών για υπερωριακή απασχόληση σε τμήματα Covid – 19, μία λύση η οποία δεν μπορεί να αντικαταστήσει το αίτημα της συντεχνίας  γι’ άμεση  πρόσληψη αριθμού νοσηλευτών/τριών.

12.  Συμμετοχή σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Υγείας της Βουλής

Η συντεχνία, κατά τη διάρκεια του 2022, κλήθηκε και παρέστη, σε σημαντικές και τακτικές συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών Υγείας, Οικονομικών και της Εργασίας.

Κατά τις συνεδρίες παρουσίασε τις θέσεις της για διάφορα σημαντικά θέματα, όπως είναι ο τρόπος λειτουργίας του ΓεΣΥ και η  ανάγκη βελτίωσης του πλαισίου από τον ΟΑΥ, η ανάπτυξη και διαχείριση των τμημάτων των ΤΑΕΠ, των αστικών και αγροτικών κέντρων υγείας, η λειτουργία και η ανάπτυξη του Νοσοκομείου Αθαλάσσας και του Νοσοκομείου ΝΑΜ III, η ανάπτυξη και διαχείριση εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού πρόληψης εμφραγμάτων και εγκεφαλικών επεισοδίων, ο έλεγχος συμμόρφωσης του τρόπου λειτουργίας του ΟΚΥπΥ,  ο νόμος περί Επαγγελματικού Σχεδίου για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα,  ο νόμος περί προστασίας των μισθών, και άλλα θέματα που αφορούν τον τομέα της υγείας, της εργασίας και κατ’ επέκταση τον κλάδο μας.

13.  Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας – Μισθολογική  αναβάθμιση νοσηλευτικών λειτουργών και επαγγελματική ανέλιξη και προαγωγή λειτουργών Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας

Κατά τις συναντήσεις με τον  Υπουργό Υγείας  κ. Χατζηπαντέλα υποβλήθηκε  το αίτημα γι’ αποκατάσταση της στρέβλωσης που έχει δημιουργηθεί με την αναβάθμιση των νοσηλευτών/τριών στην πανεπιστημιακή δομή Α8-Α10-Α11, Α11(ιι) και Α13(ιι).

Όπως είναι γνωστό, στη συμφωνία που υπογράφτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο για τη μισθολογική αναβάθμιση των νοσηλευτών/τριών, προνοείται ότι αναβαθμίζονται όλοι οι υπηρετούντες νοσηλευτές/τριες κάτοχοι πτυχίου στην Α8-10-11 από την 1η Ιανουαρίου 2019. Συνεπώς, όλοι οι υπηρετούντες νοσηλευτές/τριες που πληρούσαν το κριτήριο της κατοχής του πτυχίου πριν την ημερομηνία αυτή ήταν δικαιούχοι της αναβάθμισης.

Δυστυχώς, ένας μικρός αριθμός συναδέλφων, για κάποιο λόγο, δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν το πτυχίο τους πριν την τελική ημερομηνία που έθετε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ήτοι στις 13.09.2018. Συνεπώς, και εφόσον στη συμφωνία ως καταληκτική ημερομηνία διατυπώθηκε η 1η Ιανουαρίου 2019 η συντεχνία υποστηρίζει ότι, στο πλαίσιο της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης των εργοδοτουμένων αυτών έναντι των υπολοίπων συναδέλφων τους, θα πρέπει να τύχουν αναβάθμισης ή να τεθούν σε διαδικασία αναβάθμισης στην πανεπιστημιακή δομή.

Σε συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας τον Μάρτιο 2022, το αίτημα έγινε αποδεκτό από τον Υπουργό Υγείας ο οποίος ζήτησε όπως γίνουν όλες οι κατάλληλες ενέργειες από τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες όπως το θέμα προωθηθεί για υλοποίηση. Το θέμα παραπέμφθηκε στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για περαιτέρω χειρισμό.

Η συντεχνία επιμένει στην άμεση επίλυση του ζητήματος και την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και των στρεβλώσεων και προωθεί  όλες τις έννομες ενέργειες για τη δικαίωση των συναδέλφων αυτών.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η απουσία επαγγελματικής ανέλιξης και προαγωγής Λειτουργών Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Νοσηλευτικής.

Η στρέβλωση αυτή δημιουργεί διοικητικά προβλήματα: α. στην άσκηση του σημαντικού ρόλου των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, β. στην εποπτεία και τον ορθό έλεγχο εφαρμογής της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας και γ. στην τήρηση των σχετικών κατευθυντηρίων οδηγιών και πρωτοκόλλων στον τομέα της Νοσηλευτικής στα νοσοκομεία και στην κοινότητα. Και αυτό λόγω του ότι οι Λειτουργοί Νοσηλευτικών Υπηρεσιών θα είναι σε χαμηλότερες μισθολογικές κλίμακες σε σχέση με το νοσηλευτικό προσωπικό που έχει αναβαθμιστεί ή βρίσκεται στη διαδικασία της  αναβάθμισης.

Η συντεχνία έθεσε κατ’ επανάληψη το πιο πάνω ζήτημα σε όλα τα αρμόδια Σώματα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί δομή 2 θέσεων στην κλίμακα Α11(ΙΙ) συνάδελφους λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας. Αναμένουμε την ολοκλήρωση της δομής της κλίμακας μισθοδοσίας για τους λειτουργούς αυτούς.

14. Συνάντηση με υποψηφίους προέδρους και τα κοινοβουλευτικά κόμματα

Η συντεχνία, κατά τη διάρκεια του έτους, συναντήθηκε με τους υποψηφίους Προέδρους για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Κατά τις συναντήσεις έγινε ενημέρωση για τον σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο του/της επαγγελματία νοσηλευτή/τριας που καλούνται να διαδραματίσουν στον πολυεπίπεδο τομέα της υγείας.

Κατατέθηκαν επίσης απόψεις για τα βασικά ζητήματα που αφορούν το νοσηλευτικό επάγγελμα και τα αυτόνομα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ και την ανάγκη για βελτίωση και ανάπτυξη του επαγγέλματός μας.

Θέματα που κυριάρχησαν στις συζητήσεις ήταν:

 • Η ασφαλής νοσηλευτική στελέχωση
 • Συλλογικές Συμβάσεις – Μικτή Επιτροπή Προσωπικού
 • Η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και η ανάγκη γι’ ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού από την Πολιτεία
 • Τα νομοσχέδια ΓεΣΥ – ΟΚΥπΥ
 • Τα επιδόματα βάρδιας

Το ανθυγιεινό επίδομα και το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης με πλήρεις απολαβές

Τα ΤΑΕΠ και Υπηρεσία Ασθενοφόρων.

15. Μεταφορά Αδειών Ανάπαυσης

Η συντεχνία, αντιλαμβανόμενη το μεγάλο πρόβλημα της συσσώρευσης του συνόλου των αδειών και των επιπτώσεων στο νοσηλευτικό προσωπικό, έθεσε το ζήτημα υπόψη του ΤΔΔΠ. Το Τμήμα απόρριψε το αίτημα της μεταφοράς του συνολικού αριθμού της συσσωρευμένης άδειας.

Σε επιστολή στον Υπουργό Υγείας και με αίτημα για επίλυση, τέθηκε και το δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης των ημερών αδειών που δεν μπορούν να μεταφερθούν. Ο Υπουργός ενημέρωσε ότι έχει απευθυνθεί στον Γενικό  Εισαγγελέα για έκδοση γνωμάτευσης.

16. Συμμετοχή στην Παγκύπρια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΠΟΑΣΟ)

Μέσω της  Ομοσπονδίας, η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. συμμετείχε σε συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στις οποίες συζητήθηκαν θέματα όπως ο εθνικός κατώτατος μισθός, η προστασία της μητρότητας, η τηλεργασία, Ο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής Νόμος του 2022, ο Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Νόμος 2022, το Νομοσχέδιο περί Αφερεγγυότητας του Εργοδότη και η επιδότηση φροντίδας κ.ά.

Επίσης, μέσω της Ομοσπονδίας, η συντεχνία συμμετείχε σε όλες τις συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών στις οποίες συζητήθηκαν νομοσχέδια που αφορούσαν εργασιακά και κοινωνικοοικονομικά θέματα όπως η τροποποίηση του περί Μητρότητας Νόμου, ο περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Νόμος, η ανάγκη διασφάλισης της επ’ αμοιβή πρακτικής επαγγελματικής άσκησης των νέων, ο περί Προστασίας των Μισθών Νόμος του 2022, η τηλεργασία, η τροποποίηση του Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου για να καλύψει το επίδομα ασθένειας για τις ηλικίες 63 – 65 που δεν έχουν επιλέξει πρόωρη σύνταξη, το νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο των Κρατικών Υπαλλήλων και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονικής Φροντίδας, Ανώτερης Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής νόμος κ.ά.

Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομικών, η Ομοσπονδία κατέθεσε δέσμη προτάσεων για τη φορολογική μεταρρύθμιση και εισηγήσεις της λήφθηκαν υπόψη από τον Υπουργό Οικονομικών.

Επίσης, στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας, η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. συμμετείχε στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας (στο οποίο υπογράφηκε η νέα στρατηγική της Κύπρου για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία 2021-2027),  στην Κοινωνική Συμμαχία υπέρ του ΓεΣΥ, και στην πρωτοβουλία για κατάργηση του 12% στις πρόωρες συντάξεις.

Η ΠΟΑΣΟ καταδίκασε τη στάση του Υπουργού Υγείας και εξέφρασε την πλήρη συμπαράστασή της προς την ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. για την προειδοποιητική απεργία και την πρόθεσή της να κλιμακώσει τα μέτρα μετά την απόφαση του Υπουργού Υγείας να διατάξει έρευνα εναντίον πέντε νοσηλευτριών των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, αγνοώντας επανειλημμένες καταγγελίες για παραλείψεις της Διεύθυνσης του Νοσοκομείου Αθαλάσσας και του ΟΚΥπΥ σχετικά με τις συνθήκες νοσηλείας των ασθενών.

Η παρουσία της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. στην Ομοσπονδία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέσω αυτής η συντεχνία μας συνεχίζει και εντείνει επαφές επικοινωνίας με άλλες συντεχνίες και διατηρεί διαύλους επικοινωνίας σε κοινά εργασιακά θέματα και σε μελλοντικές διεκδικήσεις.

 17. Ανανέωση συνεργασίας μεταξύ ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. και ALTIUS INSURANCE

Κατά το 2022 η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. ανανέωσε το συμβόλαιο για το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, το οποίο έχει συναφθεί από το 2020, με την ασφαλιστική εταιρεία ALTIUS INSURANCE.

Με την ανανέωση του συμβολαίου, το  μηνιαίο ποσό για κάθε άτομο παραμένει το ίδιο, όμως έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές και προσθήκες καλύψεων.

Η εταιρεία ενσωμάτωσε τα πιο κάτω ωφελήματα στο σχέδιο υγείας:

 • Το ημερήσιο επίδομα νοσηλείας (κάλυψη Γ(1) (Θ)) αυξάνεται από €200 σε €250.
 • Το ετήσιο όριο για διαγνωστικές εξετάσεις (μετά από παραπεμπτικό ιατρού), οι οποίες δεν οδηγούν σε παθολογικά αίτια και διάγνωση ιατρού, αυξάνεται από €400 σε €500.
 • Πρόσθετο ωφέλημα για επιπλοκές μετά τον τοκετό, με ανώτατο ετήσιο καταβαλλόμενο ποσό €1.000.
 • Το όριο της εξαίρεσης (Δ) (8) για οδοντιατρικά έξοδα λόγω ατυχήματος, αυξάνεται από €2.500 σε €3.000.

Με τη ανανέωση κατά την 1η Ιουλίου 2022, η εταιρεία προχώρησε στην ενσωμάτωση επιπρόσθετων ωφελημάτων:

 1. Συμπερίληψη ωφελήματος οδοντιατρικής περίθαλψης λόγω ατυχήματος ως εξωτερικός ασθενής, με ανώτατο ετήσιο καταβαλλόμενο ποσό. Ισχύει για την πλήρη κάλυψη (Full – 40 ευρώ).
 2. Συμπερίληψη του ωφελήματος αγοράς γυαλιών/φακών επαφής για διόρθωση της οφθαλμικής διάθλασης με ανώτατο ποσό €150 κάθε διετία (θα ισχύει περίοδος αναμονής τριών μηνών για τους ασφαλιζόμενους που θα επιλέξουν την πλήρη κάλυψη (full – 40 ευρώ), κατά ή μετά την 1η Ιουλίου). Η περίοδος αναμονής δεν ισχύει για τους υφιστάμενους ασφαλιζόμενους στην πλήρη κάλυψη (full – 40 ευρώ).
 3. Παροχή 1η Κάλυψη 4 (Β) και 4 (Γ) για επιπρόσθετες εξετάσεις ρουτίνας και εμβολιασμούς παιδιών μέχρι 18 ετών. Θα ισχύει περίοδος αναμονής τριών μηνών για τους ασφαλισμένους που θα επιλέξουν την πλήρη κάλυψη (full – 40 ευρώ) κατά ή μετά την 1η Ιουλίου 2022). Η περίοδος αναμονής δεν ισχύει για τους υφιστάμενους ασφαλιζόμενους στην πλήρη κάλυψη (full – 40 ευρώ).
 4. Το ετήσιο όριο εξόδων φυσιοθεραπείας αυξάνεται από €700 σε €800 για τη βασική κάλυψη (23 ευρώ) και για την πλήρη κάλυψη (40 ευρώ).

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της συντεχνίας και της ALTIUS αποφασίστηκε όπως παραμείνουν σε ισχύ οι εκπτώσεις που  προσφέρει η εταιρεία προς τα μέλη για ασφάλιση οικίας, και η παροχή ασφαλιστικών σχεδίων ζωής, τα οποία προσφέρουν στη λήξη τους  συσσωρευμένο κεφάλαιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνταξιοδότηση, παράλληλα με τη δυνατότητα φοροαπαλλαγής.

 18. Ταμείο Πρόνοιας, Υγείας και Ευημερίας μελών ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.

Το 2022 η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου ενέκρινε αρκετές αιτήσεις βάσει κριτηρίων για οικονομική υποστήριξη συναδέλφων που αντιμετώπισαν σοβαρά θέματα υγείας, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ταμείου.

Το Ταμείο Πρόνοιας, Υγείας και Ευημερίας καλύπτει  όλα τα μέλη της συντεχνίας (Γενικής Νοσηλευτικής, Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας, Μαίες, Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Επισκέπτες/Επισκέπτριες Υγείας), οι οποίοι συμβάλλουν στο Ταμείο μέσω ενιαίας συνδρομής στη συντεχνία και τα οποία στηρίζονται από αυτό σε περιπτώσεις σοβαρών θεμάτων υγείας και ευημερίας.

 19.  Συμμετοχή σε συνέδρια

Η συντεχνία συμμετείχε με εκπροσώπους της, κατόπιν προσκλήσεων από τους Φορείς Νοσηλευτικής Ελλάδος, στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο νοσηλευτών της ΕΝΕ και το 22ο  Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ  που πραγματοποιήθηκαν στα Χανιά και στα Μετέωρα αντίστοιχα, εντός του 2022.

Η αγαστή συνεργασία μεταξύ της συντεχνίας και των νοσηλευτικών φορέων της Ελλάδας έδωσε το δικαίωμα στα μέλη μας να παρακολουθήσουν τα συνέδρια τους εξ’ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο (on line).

Επιπλέον, σημαντικό γεγονός για τον Κύπριο επαγγελματία νοσηλευτή/τρια αποτέλεσε και πάλι η συμμετοχή στο  29ο Παγκύπριο Νοσηλευτικό και Μαιευτικό συνέδριο στον Αγρό.

Μέλη του Δ.Σ. ή της συντεχνίας παρέστησαν και χαιρέτησαν τα συνέδρια και αναφέρθηκαν στον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε ο νοσηλευτής/τρια κατά τη διάρκεια της  πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς και την ανάγκη για ενίσχυση του ρόλου μας στα κέντρα λήψης αποφάσεων για τη βελτίωση και ανάπτυξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών των συνεδρίων, οι εκπρόσωποι της συντεχνίας συμμετείχαν σε συναντήσεις με τους αρμόδιους συνδικαλιστικούς και επιστημονικούς φορείς και ανταλλάξαν απόψεις και ιδέες για την ανάπτυξη και βελτίωση του νοσηλευτικού κλάδου τόσο στην Κύπρο όσο και την Ελλάδα.

Η συμμετοχή της συντεχνίας σε καίριας σημασίας φόρουμ εντός του 2022 ήταν σημαντικότατη, καθώς έγιναν αξιόλογες παρεμβάσεις επί θεμάτων, όπως είναι ο κατώτατος μισθός, οι εργασιακές συνθήκες και νομοθετικές ρυθμίσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η συντεχνία διαφωνεί με τη σύναψη ατομικών συμβολαίων θεωρώντας ότι μια τέτοια πολιτική οδηγεί σε εργαζόμενους πολλών επιπέδων.

Διεκδικεί και στηρίζει την αύξηση του κατώτατου μισθού σε σχέση με τις πραγματικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, τις ανάγκες των εργαζομένων και τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Επιπλέον, η συντεχνία μας υποστηρίζει την αντιστάθμιση των μισθών μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, αποφεύγοντας τις σημαντικές και άδικες αποκλίσεις εκεί που υπάρχουν, με γνώμονα πάντα το δίκαιο συμφέρον των εργαζόμενων.

 20. Καλοκαιρινές κατοικίες και πακέτα προσφορών

Η διάθεση των καλοκαιρινών κατοικιών (Mythical Resort Κάππαρη, στα Μανδριά και Elysium Hotel στην Πάφο)  στέφθηκε και φέτος με μεγάλη επιτυχία. Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε από τα μέλη μας και για δίκαιη κατανομή των καταλυμάτων, πραγματοποιήθηκε κλήρωση με κοινοποίηση του καταλόγου των κληρωθέντων.

Η  συντεχνία συνεργάστηκε για άλλη μια χρονιά με ταξιδιωτικά γραφεία, τα οποία πρόσφεραν ειδικά πακέτα διαμονής στα μέλη μας σε ξενοδοχειακά καταλύματα και ταξιδιωτικά πακέτα ολιγοήμερων κρουαζιέρων.

Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

Βερενίκης 14, Διαμ.104, Άγιος  Δημήτριος,

2002 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 379610 –  Τηλεoμοιότυπο: 22 379611

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com

Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com