Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Παναγιώτη Γεωργίου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το 2021 υπήρξε μια δύσκολη χρονιά, όπως και το 2020. Η πανδημία έφερε μεγάλες ανατροπές στην καθημερινότητά μας, στην επαγγελματική και προσωπική μας ζωή. Τα αυτόνομα νοσηλευτήρια και όλοι οι λειτουργοί υγείας δέχθηκαν το μεγαλύτερο βάρος της υγειονομικής κρίσης και κυρίως ο κλάδος της Νοσηλευτικής ήταν εκείνος που κράτησε, με όσα μέσα είχε στη διάθεσή του, το σύστημα υγείας σε μια αξιοπρεπή, υπό τις περιστάσεις, κατάσταση.

Η συντεχνία μας, και το 2021, συνέχισε και κορύφωσε τους αγώνες της για την επαρκή στελέχωση των δημόσιων αυτόνομων νοσηλευτηρίων τα οποία αναλαμβάνουν την περίθαλψη των ασθενών με COVID – 19. Σε πολλές περιπτώσεις, πλέον έγινε κανόνας, δεν τηρείται η αναλογία νοσηλευτή – ασθενή με αποτέλεσμα οι νοσηλευτές/τριες να εξαντλούνται σωματικά και ψυχολογικά και να μην προσφέρεται η απαραίτητη φροντίδα στους ασθενείς, που σημειωτέων, δεν είναι όλοι ασθενείς με κορωνοϊό.

Η συντεχνία μας υπόβαλε τα δίκαια αιτήματά της τόσο για τη στελέχωση όσο και για καλύτερες συνθήκες εργασίας καθώς και για το επίδομα επικινδυνότητας σε όλους τους αρμόδιους φορείς, και θα εντείνει τις προσπάθειές της για κατάταξη τού επαγγέλματός μας στα επικίνδυνα και το 2022.

Οι νεοσερχόμενοι νοσηλευτές στον ΟΚΥπΥ συνεχίζουν να αποτελούν προτεραιότητά μας και θα συνεχίσουμε τη διεκδίκηση των αιτημάτων που τους αφορούν.

Επίσης, δώσαμε μάχη για καλύτερες συνθήκες εργασίας στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, ένα νοσηλευτήριο που η λειτουργία του χρονολογείται από τον περασμένο αιώνα.

Οι μεγαλύτεροι αγώνες μας έγιναν με τις διοικήσεις των νοσοκομείων και ιδιαίτερα με τον ΟΚΥπΥ, με τον οποίον ζητούμε εποικοδομητικό διάλογο και συζήτηση για τα θέματα που αφορούν τον κλάδο. Η απουσία διαλόγου οδηγεί, πολλές φορές, σε συγκρούσεις τις οποίες δεν επιζητούμε.

Μια μεγάλη ευθύνη κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης αναλαμβάνουν και οι Επισκέπτες και Επισκέπτριες Υγείας οι οποίες και επωμίστηκαν την υλοποίηση του εμβολιαστικού προγράμματος. Η συντεχνία μας διεκδικεί, εκτός από τις καλύτερες συνθήκες απασχόλησής τους κατά τη διάρκεια της κρίσης, και κάλυψη των κενών θέσεων.

Εκτός από τα τρέχοντα θέματα που αφορούν την πανδημία, συνεχίσαμε και την προσφορά υπηρεσιών προς τα μέλη μας τόσο ως ασφαλιστικές καλύψεις όσο και για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Ελπίζουμε πως η πανδημία θα τελειώσει σύντομα και θα επανέλθουμε στους φυσιολογικούς μας ρυθμούς, συνεχίζοντας το πολυεπίπεδο έργο μας. Πολλά από τα θέματά μας έχουν φθάσει στη Βουλή στην οποία καλούμαστε συχνά και παρουσιάζουμε τις απόψεις μας, ενώ έχουμε ανοικτή επικοινωνία με τον Υπουργό και το Υπουργείο Υγείας για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους.

Δεν πρόκειται να ανεχθούμε καμιά έκπτωση στα θέματα εργασίας, υγείας και ασφάλειας των μελών μας και θα συνεχίσουμε τους δυναμικούς αγώνες για καλύτερες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας και για την αναβάθμιση μονάδων και θαλάμων με την επαρκή στελέχωση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές.

Σας καλώ να διαβάσετε τις κύριες δράσεις της συντεχνίας μας στον απολογισμό που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας στον σύνδεσμο https://pasyno-cyprus.com/

Συναδελφικά,

Παναγιώτης Γεωργίου, Γενικός Γραμματέας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

Η διαχείριση της πανδημίας του COVID – 19 και η ανάπτυξη του εμβολιαστικού προγράμματος

Χαιρετίσαμε την έναρξη του εμβολιαστικού προγράμματος προς τον κυπριακό πληθυσμό από το Υπουργείο Υγείας. Η εφαρμογή του προγράμματος στηρίχθηκε στη συμμετοχή των Επισκεπτριών Υγείας και των Νοσηλευτικών Λειτουργών.

Εντοπίστηκαν προβλήματα αναφορικά με την ελλιπή οργάνωση των κέντρων και των κινητών μονάδων εμβολιασμού, με τις Επισκέπτριες/τες Υγείας να υποχρεώνονται να εργάζονται καθημερινά 10 ώρες βάρδιες για να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα ραντεβού ταυτόχρονα με τη λειτουργία των κινητών μονάδων.

Με διαβήματα και εισηγήσεις μας πετύχαμε τη βελτίωση αρκετών προβλημάτων που αφορούσαν την οργάνωση και την εκτέλεση των εμβολιασμών, των χώρων και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού και τα ωράρια, με την κάλυψη υπερωριακών αποζημιώσεων στο προσωπικό.

Η συντεχνία απέδειξε και εμπράκτως πως βρίσκεται πάντοτε κοντά στα μέλη της για να βελτιώσει και να διαφυλάξει ταυτόχρονα τις εργασιακές συνθήκες και τις ανάγκες που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση τού καθήκοντος. Ειδικά για τον κλάδο των Επισκεπτών/Επισκεπτριών Υγείας διεκδικούμε όπως αποπαγοποιηθεί η διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων για κάλυψη των αναγκών.

Νοσηλευτική στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων του ΟΚΥπΥ

Εκφράσαμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για τον τρόπο που η διοίκηση του ΟΚΥπΥ διαχειρίστηκε τη νοσηλευτική στελέχωση των τμημάτων στα δημόσια νοσηλευτήρια, ειδικότερα σε εξειδικευμένα τμήματα όπως είναι οι Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν και οι Κλινικές Covid – 19, οι οποίες βρέθηκαν υποστελεχωμένες και με μη εξειδικευμένο προσωπικό. Ταυτόχρονα, κλινικές/τμήματα ημερήσιας νοσηλείας βρέθηκαν υποστελεχωμένα με αποτέλεσμα το νοσηλευτικό προσωπικό να καταπονείται σωματικά και ψυχικά. Εκφράσαμε τις ανησυχίες μας προς τον τρόπο αύξησης των κλινών, τα όρια τού ΟΚΥπΥ, και τη διοχέτευση μη Covid περιστατικών στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να ανταπεξέλθει ο οργανισμός στην αύξηση των νοσηλειών από τα περιστατικά του ιού.

Οι σπασμωδικές αποφάσεις που αφορούσαν το νοσηλευτικό προσωπικό και οι οποίες οδήγησαν, κάποιες φορές, και στη στοχοποίησή του, οδήγησαν στην καταστρατήγηση της ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας.

Σε καμιά περίπτωση δεν αποδεχθήκαμε αποφάσεις οι οποίες ζημιώνουν τα μέλη μας  και με τεκμηριωμένες τοποθετήσεις και εισηγήσεις δεν επιτρέψαμε να τεθούν σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλειά τους.

Στελέχωση νοσηλευτηρίων με νοσηλευτικό προσωπικό

Θέσαμε κατ’ επανάληψη το θέμα της στελέχωσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων από νοσηλευτές διεκδικώντας τις σωστές αναλογίες νοσηλευτών – ασθενών. Επίσης, ζητούμε όπως, για θέση εργασίας που δεν αφορά στελέχωση θαλάμου νοσηλείας αλλά χρειάζεται ο οργανισμός να απασχολεί νοσηλευτές για τα καθήκοντα της θέσης αυτής, να μην αποσπάται προσωπικό από τους θαλάμους εσωτερικής νοσηλείας χωρίς να αντικαθίσταται. Επίσης, ζητούμε όπως οι δομές συμφωνηθούν μεταξύ του ΟΚΥπΥ και των συντεχνιών  και καθοριστεί άλλος αριθμός νοσηλευτών οι οποίοι θα στελεχώνουν τα γραφεία αυτά, π.χ. κωδικοποίηση, λοιμώξεις, εκπαίδευση, ποιότητα κ.ά., πέραν των συμφωνιών για στελέχωση των θαλάμων εσωτερικής νοσηλείας  και της κοινότητας .

Προκήρυξη θέσεων Νοσηλευτικών Λειτουργών

Πετύχαμε τη συμπερίληψη  του Προϊστάμενου Νοσηλευτικού Λειτουργού στο αναθεωρημένο έντυπο για την προκήρυξη θέσεων ιατρικών και νοσηλευτικών λειτουργών.

Νομική διεκδίκηση για την επιστροφή της μείωσης των κλιμάκων εισδοχής

Τον Ιανουάριο του 2020 προχωρήσαμε δικαστικώς εναντίον της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών για συσχέτιση, διασύνδεση και συνάρτηση της οφειλόμενης επιστροφής του 10% της μείωσης των κλιμάκων εισδοχής με τη διαδικασία  μισθολογικής  αναβάθμισης στην κλίμακα Α8-Α10-Α11 που αφορά τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 24 μήνες συνεχούς απασχόλησης μετά την 01.01.2019.

Συγκεκριμένα, μετά τη διαπίστωση της στρέβλωσης, υποβάλαμε αίτημα στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Τ.Δ.Δ.Π) για διόρθωσή της. Το Τμήμα στην απάντησή του αναφέρει ότι «το αίτημα της επιστροφής του 10% έχει συσχετισθεί με τον κανονισμό  αναβάθμισή μας στην πανεπιστημιακή δομή».

Κρίναμε εσφαλμένη την απάντηση του Τ.Δ.Δ.Π. και καλέσαμε τα μέλη μας που συμπλήρωσαν 24 μήνες συνεχούς απασχόλησης μετά την 01.01.2019 και επιθυμούσαν, να προχωρήσουν δικαστικώς κατά της πιο πάνω απόφασης και επιστροφής του 10%.Στα συνολικά έξοδα ολοκλήρωσης της νομικής διαδικασίας επιχορηγήσαμε με  100 ευρώ επί του συνολικού ποσού ανά άτομο.

Συνταξιοδοτικό σχέδιο

Εκπροσωπηθήκαμε με τον Γενικό μας Γραμματέα Παναγιώτη Γεωργίου στις συναντήσεις και τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των ενδιαφερόμενων πλευρών  κατά τη διάρκεια του έτους αναφορικά με το συνταξιοδοτικό σχέδιο για τους εργαζόμενους του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε οποιοδήποτε σχέδιο.

Με την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και την παρουσίαση προτάσεων, το Υπουργείο Οικονομικών κατάθεσε πρόταση σύμφωνα με την οποία δημιουργείται χρηματοδοτούμενο ταμείο στο οποίο θα καταβάλλονται εισφορές από τον υπάλληλο και τον εργοδότη. Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται  η  συμμετοχή  όλων   των  εργοδοτούμενων,  εκτάκτων,   επ’ αορίστου και μόνιμων υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που δεν συμμετέχουν σε άλλο σχέδιο και η συμμετοχή του προσωπικού με συμβόλαια του ΟΚΥπΥ. Το σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ, από την ημέρα  εργοδότησης τού κάθε υπαλλήλου.

Η συντεχνία μας τάχθηκε θετικά επί  της πρότασης του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Συλλογικές συμβάσεις για τους νεοεισερχόμενους με συμβόλαια στον ΟΚΥπΥ

Πραγματοποιήσαμε επαφές για τα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους που εργοδοτήθηκαν με συμβόλαια του ΟΚΥπΥ, υποβάλλοντας αίτημα για συμφωνία και σύναψη συλλογικών συμβάσεων για τους συναδέλφους στις οποίες καθορίζονται λεπτομερώς οι όροι εργοδότησης των νεοεισερχομένων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση ζητήσαμε από τον ΟΚΥπΥ, σε συνεργασία και με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως δημιουργηθεί μια Επιτροπή Επίλυσης Εργασιακών Διαφορών.

Διόρθωση υπερωριακής αποζημίωσης για τους νεοεισερχόμενους ΟΚΥπΥ

Κατά τη διάρκεια του έτους εντοπίσαμε ότι το ύψος της υπερωριακής αμοιβής και του επιδόματος των νεοεισερχομένων συναδέλφων του ΟΚΥπΥ είναι χαμηλότερα σε σχέση με τους πρώτους εργοδοτούμενους νοσηλευτές του οργανισμού.

Συγκεκριμένα, η αμοιβή υπολογίστηκε με λανθασμένο ποσοστό αποζημίωσης, γιατί δεν υπολογίστηκε βάσει της προστιθέμενης μισθοδοτικής προσαύξησης που  κερδήθηκε με την πρόσληψη. Το θέμα τέθηκε στην εργοδοτική πλευρά για διόρθωση η οποία δεσμεύτηκε όπως διερευνήσει το θέμα και γίνουν εκ μέρους της οι διορθωτικές πράξεις για αποκατάσταση της αδικίας.

Επίδομα επικίνδυνης εργασίας για νεοπροσληφθέντες

Καταγγείλαμε μέσω του νομικού μας συμβούλου ότι δεν παρέχεται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας για τους νεοπροσληφθέντες Νοσηλευτικούς Λειτουργούς των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με συμβόλαιο στον ΟΚΥπΥ, όπως καταβάλλεται μηνιαίως σε όλους τους νοσηλευτικούς λειτουργούς των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Μεταθέσεις έκτακτου νοσηλευτικού προσωπικού

Κατά τη διάρκεια του έτους εξαγγείλαμε απεργιακά μέτρα 48 ωρών λόγω της αρνητικής στάσης του ΟΚΥπΥ να επιλύσει σημαντικά θέματα που αφορούσαν τα δημόσια νοσηλευτήρια και τον κλάδο μας. Ένα από τα θέματα αφορούσε  συναδέλφους που είχαν τύχει έγκρισης μετάθεσης αλλά με λανθασμένες διοικητικές αποφάσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστούν.

Τελικώς, κληθήκαμε σε συνάντηση από τον οργανισμό και τις διοικήσεις των νοσοκομείων και κατόπιν διαβουλεύσεων λήφθηκε η απόφαση  όπως εκτελεστούν οι εγκεκριμένες μεταθέσεις των νοσηλευτών στα νοσοκομεία με την εφαρμογή ενός χρονοδιαγράμματος προς όφελος των συναδέλφων.

Πάγια θέση μας είναι ότι, τα κριτήρια κατάρτισης του καταλόγου προτεραιότητας χρήζουν βελτίωσης, γι’ αυτό και οι προτάσεις μας έχουν αποσταλεί προς τον ΟΚΥπΥ, για έναρξη διαλόγου προς αναθεώρηση των κριτηρίων μοριοδότησης. Αναμένουμε, εντός του νέου έτους, να υπάρχει θετική κατάληξη επί του θέματος.

Δικαίωση μελών μας του Κλάδου Ψυχικής Υγείας μετά από πειθαρχική δίωξή τους

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου 2021, η εξαγγελθείσα 12ωρη απεργία σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια. Η απόφαση λήφθηκε ως μέτρο αντίδρασης στην άδικη πειθαρχική έρευνα κατά των μελών μας, νοσηλευτών του Κλάδου Ψυχικής Υγείας, από τη διοίκηση του Νοσοκομείου Αθαλάσσας. Τα μέλη μας είχαν κληθεί να εκτελέσουν νομότυπες αποφάσεις/μέτρα της συντεχνίας.

Ζητήσαμε όπως μην θυματοποιηθούν τα διωκόμενα μέλη μας αλλά ταυτόχρονα προασπίσαμε το δικαίωμα τού συνδικαλίζεσθε, για το οποίο ενημερώθηκε και ο πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου Υγείας.

Παρά την άδικη μεταχείριση των μελών μας από τη διοίκηση του νοσοκομείου και τον Υπουργό Υγείας και κατόπιν νομικής γνωμάτευσης, ζητήσαμε και διεκδικήσαμε την απαλλαγή των μελών μας από τη διαδικασία της πειθαρχικής δίωξης και την επιβολή ποινών. Τελικώς, με την παρέλευση κάποιων μηνών, στις 09/06/2021, ενημερωθήκαμε με ικανοποίηση ότι δεν επιβάλλεται καμιά ποινή στις 5 νοσηλεύτριες μέλη μας του Κλάδου Ψυχικής Υγείας για τις οποίες διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα.

Η απόφαση δικαίωσε τη θέση μας ότι τα μέλη μας συμμορφώθηκαν με απόφαση της συντεχνίας και απείχαν από την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων ως συνδικαλιστικό μέτρο για την προώθηση των θέσεων μας.

Υπέρ του αγώνα μας τάχθηκαν και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις  ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι., ΠΟΑΣΟ, ΑΣΔΥΚ και ΠΟΕΔ.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τις συντεχνίες των νοσηλευτών και των ιατρών και στην παρουσία του Υπουργού Υγείας και της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου, συζητήθηκαν τα διοικητικά και λειτουργικά προβλήματα των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Κατά τη συνάντηση εκφράσαμε τους προβληματισμούς μας σε σχέση με τη διοίκηση του ΟΚΥπΥ και διατυπώσαμε την ανησυχία για τον τρόπο που διοικείται ο οργανισμός, με απουσία ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ της συντεχνίας και της διοίκησης σε θέματα που αφορούν τους νοσηλευτές.

Ο Προέδρος έδωσε  οδηγίες για αλλαγή συμπεριφορών  και πρακτικών στον ΟΚΥπΥ.

 Συνάντηση ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας της Βουλής

Τον περασμένο Ιανουάριο, η συντεχνία μας απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής και στα κοινοβουλευτικά κόμματα επιστολή με αναφορά στο πάγιο αίτημά μας να ενταχθεί το νοσηλευτικό επάγγελμα στα ανθυγιεινά επαγγέλματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ως συνέχεια της επιστολής και προώθηση του θέματος προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας καθορίστηκε ημερομηνία συνάντησης στις 11.11.2021, και εκπρόσωποί μας παρουσίασαν τις θέσεις μας σε διάφορα θέματα.

Αναφερθήκαμε στη διαχείριση των δημόσιων νοσοκομείων από τον ΟΚΥπΥ, την έλλειψη επικοινωνίας και διαβούλευσης για σημαντικά εργασιακά θέματα, όπως είναι οι αυξημένες ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την ανάπτυξη νέων δομών και τμημάτων.

Επίσης, έγινε ενημέρωση για τις δύσκολες εργασιακές συνθήκες που βιώνει το ήδη υποστελεχωμένο νοσηλευτικό προσωπικό της Ψυχικής Υγείας στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας λόγω της υπερπληρότητας και στις φθορές που έχουν δημιουργηθεί στις κτηριακές υποδομές.

Τέλος, αναφερθήκαμε στην ένταξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος στα ανθυγιεινά επαγγέλματα και την επιτακτική ανάγκη να αρχίσει η διαδικασία επίσημης συζήτησης και διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Κύριο επιχείρημά μας είναι ότι το νοσηλευτικό επάγγελμα είναι εξουθενωτικό επάγγελμα που προκαλεί σωματική και ψυχική καταπόνηση, ενέχει μεγάλους επαγγελματικούς κινδύνους και δύσκολα  ωράρια εργασίας (κυκλική εργασία).

Η πανδημία του COVID – 19 ανέδειξε τον ρόλο των νοσηλευτών/τριών και τη σημαντικότητά τους στο σύστημα υγείας αλλά ταυτόχρονα επιβεβαιώνει ότι το επάγγελμά μας είναι άκρως ανθυγιεινό κυρίως σε μια  περίοδο πανδημίας, με μεγάλες χρονικές περιόδους έξαρσής του ιού και πιθανή εκδήλωση και άλλων ιών.

Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας ζήτησαν όπως η συντεχνία αναλάβει να παρουσιάσει πρόσθετα στοιχεία σχετικά με το καθεστώς του ανθυγιεινού επαγγέλματος και το νοσηλευτικό επάγγελμα σε σχέση και ό,τι ισχύσει στην Ε.Ε.

Ως συνέχεια, η συντεχνία και σε συνεργασία με τον ΠΑΣΥΝΜ, αποτάθηκε στο Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο των Νοσηλευτών με σχετικό ερώτημα και αναμένει επίσημη τοποθέτηση/ενημέρωση εκ του Συμβουλίου.

Συμμετοχή σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Υγείας της Βουλής

Εκπρόσωποί μας συμμετείχαν σε συνεδρίες της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής και παρουσίασαν τις απόψεις μας σε σχέση με διάφορα ζητήματα όπως είναι:

 • H στελέχωση και η λειτουργία της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στο πλαίσιο του ΓεΣΥ καθώς και η ανάγκη για συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα.
 • Η ενίσχυση του Κλάδου των Επισκεπτών/Επισκεπτριών Υγείας.
 • Τα προβλήματα και η υποστελέχωση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Μακάρειο Νοσοκομείο.
 • Η στελέχωση νοσηλευτηρίων και η συζήτηση του θέματος των αδειών μητρότητας και πατρότητας, των μακροχρόνιων αδειών ασθενείας και ο τρόπος αναπλήρωσης του προσωπικού από τον ΟΚΥπΥ.
 • Η ανάγκη δημιουργίας ογκολογικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.
 • Οι νομοθεσίες περί κέντρων αποκατάστασης, περί φαρμακευτικής και δηλητηρίων.
 • Η ενημέρωση της Επιτροπής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια.
 • Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Αθαλάσσας όπως είναι η υποστελέχωση, οι κτηριακές εγκαταστάσεις, η υπερπληρότητα και οι ελλείψεις φαρμάκων.
 • Ενημέρωση από τον οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για τις εξελίξεις σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πρώτων βοηθειών από συμβεβλημένα ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια .
 • Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας και τα δικαιώματα των ασθενών.

Συναντήσεις ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. με τον Υπουργό Υγείας

Ο Γενικός Γραμματέας μας Παναγιώτης Γεωργίου έθεσε, στο πλαίσιο των συναντήσεων με τον Υπουργό Υγείας, προβλήματα του κλάδου που αφορούν τον τρόπο διαχείρισης των δημόσιων νοσηλευτηρίων εν καιρώ πανδημίας, τη βιωσιμότητά τους, την ανάπτυξη και στελέχωση των τμημάτων. Κατά τις συναντήσεις τέθηκε το θέμα της μη παραχώρησης κινήτρων προς το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο για 1,5 χρόνο είναι εκτεθειμένο στους κινδύνους της πανδημίας παρά τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τις συναντήσεις θέσαμε και το πρόβλημα στελέχωσης όλων των νοσοκομείων, με αναφορά στη συμφωνία του Ιουνίου 2020 και τις εξοικονομήσεις που ενσωμάτωσε ο ΟΚΥπΥ στη συμφωνία, την έλλειψη κλινών στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας και την αποκλειστική ευθύνη των νοσηλευτών να εκτελούν το διάταγμα του δικαστηρίου.

Για την καλύτερη σχεδίαση και διαχείριση της πανδημίας προτείναμε όπως αναληφθεί η διαχείριση από το Υπουργείο Υγείας, να προσληφθούν ακόμη 20 νοσηλευτές για τις ανάγκες των νοσοκομείου και να δοθούν οικονομικά κίνητρα στο σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες στα νοσοκομεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας, κάτι που επετεύχθη από τον ΟΚΥπΥ.

Επαφές με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ)

Κατά τον Οκτώβριο πραγματοποιήσαμε συνάντηση με την ηγεσία της ΟΣΑΚ κατά την οποία μοιραστήκαμε τους ίδιους προβληματισμούς και ανησυχίες για το μέλλον του κλάδου της υγείας. Συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια και ανταλλάξαμε απόψεις αναφορικά με τους τρόπους επίλυσής τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υποστελέχωση των θαλάμων και τμημάτων των δημόσιων νοσηλευτηρίων μετά τη λειτουργία νέων μόνιμων δομών οι οποίες στελεχώθηκαν με το υφιστάμενο προσωπικό. Τονίσαμε πως θα πρέπει να ψηφιστεί νομοθεσία που ενσωματώνει τα νοσηλευτήρια του ιδιωτικού τομέα και τα νοσηλευτήρια που είναι ενταγμένα στο ΓεΣΥ ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή στελέχωση για την υγεία και ασφάλεια των ασθενών.

Επιπρόσθετα, επιβεβαιώθηκε ότι δεν τηρείται η νομοθεσία του ΟΚΥπΥ ως προς τη σύσταση και λειτουργία των επιστημονικών επιτροπών των νοσηλευτηρίων, η οποία θα μπορούσε να επιλύσει οργανωτικά και επιστημονικά προβλήματα. Επίσης αναδείξαμε τα προβλήματα των Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Κατά τη συνάντηση η ΟΣΑΚ συμφώνησε με τη θέση της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. για τη δημιουργία εθνικού φορέα για τη διαχείριση των ασθενοφόρων.

Η Ομοσπονδία εξέφρασε την εκτίμησή της προς το νοσηλευτικό επάγγελμα, αναγνωρίζοντας πως οι νοσηλευτές/τριες είναι οι συνήγοροι των ασθενών στα νοσηλευτήρια και τονίστηκε η ανάγκη για την υιοθέτηση στρατηγικής για ενημέρωση των μαθητών και προσέλκυσή τους στον νοσηλευτικό κλάδο.

Ανανέωση συνεργασίας μεταξύ ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. και ALTIUS INSURANCE

Κατά το 2021 η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. ανανέωσε το συμβόλαιο για το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, το οποίο έχει συναφθεί από το 2020, με την ασφαλιστική εταιρεία ALTIUS INSURANCE.

Επιπλέον, με την ανανέωση του συμβολαίου βελτιώθηκαν οι όροι κάλυψης, χωρίς πρόσθετη χρέωση προς τα μέλη μας.

Συγκεκριμένα:

 1. Το ημερήσιο επίδομα νοσηλείας (κάλυψη Γ(1)(Θ)) αυξάνεται από€200 σε €250.
 2. Το ετήσιο όριο για διαγνωστικές εξετάσεις (μετά από παραπεμπτικό ιατρού)οι οποίες δεν οδηγούν σε παθολογικά αίτια και διάγνωση ιατρού, αυξάνεται από €400 σε €500
 3. Πρόσθετο ωφέλημα για επιπλοκές μετά τον τοκετό με ανώτατο ετήσιο καταβαλλόμενο ποσό €1.000.
 4. Το όριο της εξαίρεσης (Δ) (8) για οδοντιατρικά έξοδα λόγω ατυχήματος αυξάνεται από €2.500 σε €3.000.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της συντεχνίας μας και της ALTIUS αποφασίσθηκε όπως παραμείνουν σε ισχύ οι εκπτώσεις που  προσφέρει η εταιρεία προς τα μέλη μας  για ασφάλιση οικίας, καθώς και την παροχή ασφαλιστικών σχεδίων ζωής, τα οποία προσφέρουν στη λήξη τους  συσσωρευμένο κεφάλαιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνταξιοδότηση, παράλληλα με τη δυνατότητα φοροαπαλλαγής.

Προς υπενθύμιση των ενδιαφερόμενων μελών μας, σχετικά έντυπα, σχέδια, καλύψεις και εξαιρέσεις  είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της συντεχνίας μας.

Ταμείο Πρόνοιας, Υγείας και Ευημερίας μελών ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.

Το 2021 η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου ενέκρινε αρκετές αιτήσεις για οικονομική υποστήριξη συναδέλφων που αντιμετώπισαν σοβαρά θέματα υγείας, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ταμείου.

Το Ταμείο Πρόνοιας, Υγείας και Ευημερίας καλύπτει  όλα τα μέλη της συντεχνίας (Γενικής Νοσηλευτικής, Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας, Μαίες, Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Επισκέπτες/Επισκέπτριες Υγείας), οι οποίοι συμβάλλουν στο Ταμείο μέσω ενιαίας συνδρομής στη συντεχνία και τα οποία στηρίζονται από αυτό σε περιπτώσεις σοβαρών θεμάτων υγείας και ευημερίας.

Συμμετοχή σε συνέδρια

Συμμετείχαμε ως προσκεκλημένοι από τους Φορείς  Νοσηλευτικής Ελλάδος στα πανελλήνια  συνέδρια νοσηλευτών που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην Αράχωβα. Μέλη του Δ.Σ. της συντεχνίας μας χαιρέτησαν τα συνέδρια και αναφέρθηκαν στον ρόλο του νοσηλευτή κατά την πανδημία του κορωνοϊού.

Επίσης, εκπρόσωποί μας συμμετείχαν σε συνέδριο της ΠΕΟ για τον κατώτατο μισθό και τις νομοθετικές ρυθμίσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Καλοκαιρινές κατοικίες και πακέτα προσφορών

Η διάθεση των καλοκαιρινών κατοικιών (Mythical Resort Κάππαρη, Μανδριά και Elysium Hotel – Πάφος)  στέφθηκε και φέτος με μεγάλη επιτυχία. Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος από τα μέλη μας και για δίκαιη κατανομή των καταλυμάτων, πραγματοποιήθηκε κλήρωση με κοινοποίηση του καταλόγου των κληρωθέντων.

Η  συντεχνία μας συνεργάστηκε για άλλη μια χρονιά με ταξιδιωτικά γραφεία, τα οποία πρόσφεραν ειδικά πακέτα διαμονής προς τα μέλη μας σε ξενοδοχειακά καταλύματα και ταξιδιωτικά πακέτα ολιγοήμερων κρουαζιέρων.

Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

Βερενίκης 14, Διαμ.104, Άγιος  Δημήτριος,

2002 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 379610 –  Τηλεoμοιότυπο: 22 379611

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com

Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com