Ανανέωση συμβολαίου για το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής κάλυψης με την ασφαλιστική εταιρεία CNP CYPRIALIFE LTD

Aγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, έχει  ανανεωθεί το συμβόλαιο για το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής κάλυψης το οποίο έχει συναφθεί με την ασφαλιστική εταιρεία CNP CYPRIALIFE LTD.

Με την ανανέωση του συμβολαίου έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές, προσθήκες καλύψεων και διευκρινίσεις, ως εξής:

Σχέδιο Α’ (νοσοκομειακή περίθαλψη  και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη με κάλυψη ιατρικών επισκέψεων)

  • Μείωση του ασφαλίστρου από €50 σε €40 ανά άτομο με τις ίδιες καλύψεις που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Η αλλαγή  θα γίνει  μετά την 1η Μαΐου 2020.

Καλούμε όσους επηρεάζονται από τις αλλαγές να δώσουν οδηγίες προς την τράπεζα για διαφοροποίηση του ποσού που τους αποκόπτεται.

 Σχέδιο Β’ (νοσοκομειακή περίθαλψη )

  • Η τιμή παραμένει στα €23 ανά άτομο

Προσθήκη ωφελήματος:  Έξοδα Πρώτων Βοηθειών μετά από ατύχημα. Τα έξοδα  θα καλύπτουν θεραπείες για  κατάγματα ή τα έξοδα πρώτων βοηθειών μόνο μετά  από ατύχημα. Ανώτατο ετήσιο όριο  €500 για κάθε ασφαλιζόμενο.

 Σημαντικές διευκρινίσεις

  • Τα νέα ή υφιστάμενα μέλη της συντεχνίας, τα οποία είναι ασφαλισμένα σε άλλη εταιρεία μπορούν να μεταφέρουν την ασφάλισή τους με το προϋπάρχον  ιστορικό μέχρι την  31η Μαΐου  2020 για  να τύχουν έγκρισης από την εταιρεία. Μετά την 31η Μαΐου 2020  όποιος επιθυμεί να ενταχθεί στο ομαδικό σχέδιο, θα εντάσσεται κατόπιν έγκρισης ως νεοασφαλιζόμενος.
  • Τα ήδη ασφαλιζόμενα μέλη που επιθυμούν αλλαγή σχεδίου θα πρέπει να αποστείλουν αίτημα αλλαγής (μέσω αίτησης) μέχρι την 10η Απριλίου 2020. Οι αλλαγές θα τύχουν έγκρισης από την εταιρεία.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pasynocyprus.sec@hotmail.com  ή τηλεομοιότυπου 223796011 και τα πρωτότυπα θα πρέπει να παραδοθούν στους εκπροσώπους της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. στα κατά τόπους νοσοκομεία.

Όλα τα σχετικά έντυπα, καλύψεις και εξαιρέσεις είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της συντεχνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 379610 (Γραφεία ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.).

Εκ του Δ.Σ  της ΠΑΣΥΝΟ

Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

Βερενίκης 14, Διαμ.104, Άγιος  Δημήτριος,

2002 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 379610 –  Τηλεoμοιότυπο: 22 379611

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com

Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com