Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Ετήσιος απολογισμός Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.

2019: Έτος δικαίωσης των νοσηλευτών και χρόνος μεγάλων αλλαγών

Μετά την 18ήμερη απεργία το 2016 και τη συμφωνία που επετεύχθη το 2017, τη σύναψη της σημαντικότερης συμφωνίας για την κατοχύρωση των νοσηλευτών και του επαγγέλματός μας, το 2019 αποτέλεσε το έτος – ορόσημο για τις μεγάλες αλλαγές στον χώρο της υγείας και τους ίδιους τους νοσηλευτές. Παράλληλα με την έναρξη της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, άρχισε η μισθολογική αναβάθμιση όλων των νοσηλευτών στις επιστημονικές δομές του δημοσίου Α8-Α10-Α11.

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. άρχισε το 2019 την παρακολούθηση  της διαδικασίας αναβάθμισης των νοσηλευτών ώστε αυτή να γίνει, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας και με τον δέοντα τρόπο, και παράλληλα με την ενεργή μας συμμετοχή στη διαδικασία αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων και στα θέματα που αφορούν τους νοσηλευτές.

Με το «καλημέρα» τής αναβάθμισής μας παρατηρήσαμε ότι μια ομάδα συναδέλφων νοσηλευτών δεν αναβαθμίστηκε ή ακόμη δεν άρχισε η αναβάθμισή τους. Η συντεχνία μας προέβη σε ενέργειες προς  τα αρμόδια Λογιστήρια (Γενικό Λογιστήριο και Υπουργείο Υγείας) για τη διόρθωση της παράλειψης αυτής, έτσι που η διόρθωση να γίνει δυο μήνες μετά, με αναδρομική ισχύ.

 Προσωπικά συμβόλαια ΟΚΥπΥ για υφιστάμενο προσωπικό 

Παράλληλα, προτρέψαμε τα μέλη μας, ήδη υπηρετούντες νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, να μην αποδεχθούν και να μην υπογράψουν τα προσωπικά συμβόλαια  που τους προσφέρθηκαν στα αυτονομημένα νοσηλευτήρια από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) για να μεταπηδήσουν στον Οργανισμό. Αυτό έγινε γιατί  τα συμβόλαια ετοιμάστηκαν χωρίς να προηγηθούν διαπραγματεύσεις με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι πρόνοιές τους ήταν γενικής φύσης και περιείχαν  αοριστολογίες και ασάφειες.

Εξαίρεση τέλους εγγραφής των 10 ευρώ στα ΤΑΕΠ

Ένα άλλο αίτημα που διεκδίκησε η συντεχνία μας, και που τέθηκε σε ισχύ με τροποποίηση της νομοθεσίας από την 15η Φεβρουαρίου 2019, ήταν όπως οι νοσηλευτές και μαίες, εάν χρειαστούν να λάβουν υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών εν ώρα καθήκοντος, εξαιρούνται του τέλους εγγραφής των 10 ευρώ στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών.

Στελέχωση τμημάτων, σταδιακός διαχωρισμός Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και ασφάλεια στην εργασία

Η συντεχνία μας,  αρχές του έτους,  επανέλαβε το αίτημα  προς τον Υπουργό Υγείας, τον Προέδρο και τον Γενικό Διευθυντή του ΟΚΥπΥ αναφορικά με το  θέμα της σωστής στελέχωσης και του διαχωρισμού της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών. Μετά από πολλές συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, άρχισε η  διαδικασία διαχωρισμού και αναμένεται στις αρχές του 2020 η ολοκλήρωση της έρευνας εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας για τη στελέχωση των τμημάτων, ώστε να συμφωνηθεί και να καθοριστεί η σωστή και ασφαλής στελέχωση των ΤΑΕΠ. Ταυτόχρονα η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. αναμένει εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας τη λήψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας και μέτρων εξάλειψης της βίας κατά το επαγγελματικών υγείας εν ώρα καθήκοντος.

 Αδιαφανείς διαδικασίες

Ως ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. καταγγείλαμε και καταδικάσαμε τις διαδικασίες, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ αποφάσισε να ακολουθήσει για τις προσλήψεις του νοσηλευτικού προσωπικού για κάλυψη των αναγκών του οργανισμού, κρίνοντας ότι η  διαδικασία επιλογής των νοσηλευτών έγινε με αδιαφανείς διαδικασίες και χωρίς κριτήρια. Αποτέλεσμα ήταν ο ΟΚΥπΥ να αναθεωρήσει τις διαδικασίες του και να προχωρήσει με ενδεδειγμένη διαδικασία, που είναι ο καταρτισμός του καταλόγου υποψηφίων και η  δημοσίευσή του  μαζί με τα κριτήρια καταρτισμού, δίνοντας και το δικαίωμα στους συναδέλφους για ένσταση.

Μεταθέσεις νοσηλευτικού προσωπικού

Το πάγιο αίτημα της συντεχνίας μας να  δημοσιοποιείται ο κατάλογος προτεραιότητας εκτάκτου νοσηλευτικού προσωπικού που αιτείται  μετάθεσης, και η παραχώρηση τού δικαιώματος της ένστασης εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, υλοποιήθηκε μετά από  συμφωνία με τον ΟΚΥπΥ και τον Διευθυντή  Νοσηλευτικών  Υπηρεσιών, στις 30 Μαΐου 2019. Μετά από πολλά χρόνια και μεταθέσεις, δημοσιεύεται ο σχετικός κατάλογος. Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. επιδιώκει τη μετάθεση όλων την συναδέλφων που εργάζονται εκτός της επαρχίας διαμονής τους προς την επαρχία που έχουν αιτηθεί να μετατεθούν, επειδή θεωρούμε ότι τα κριτήρια κατάρτισης του καταλόγου προτεραιότητας χρήζουν βελτίωσης.

Δικαστική διεκδίκηση

Πέραν των 700 συναδέλφων μελών της συντεχνίας  προχώρησαν στην καταχώρηση προσφυγών για τη μείωση απολαβών, με αντικείμενο την ακύρωση της μισθοδοτικής κατάστασης του Απριλίου του 2019, ενάντια  της μη συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για τη μείωση απολαβών, ως όφειλε.

Δικαστικές επιτυχίες

 Αναδρομική  αναγνώριση των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου

Η συντεχνία μας έχει καταγράψει μια αξιοσημείωτη δικαστική επιτυχία που αφορά την απόφαση του Προέδρου του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών Λευκωσίας αναφορικά με τις υποθέσεις μελών μας  για την αναδρομική αναγνώριση του καθεστώτος  εργοδότησής τους  ως αορίστου και την αναδρομική επιστροφή της αποκοπής του 10% στις απολαβές τους.

Επαναφορά του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας, με αναδρομική ισχύ

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. προώθησε  όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες για συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2018, η οποία έκρινε επιτυχείς τις προσφυγές των μελών της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. για επαναφορά του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας, με αναδρομική ισχύ, αφού κρίθηκε  αντισυνταγματική η αποκοπή από την 1η Ιανουαρίου του 2014.

Συγκεκριμένα, η Δημοκρατία θα πρέπει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου και να προχωρήσει στην εκτέλεση των πιο κάτω πράξεων, που απορρέουν από τη σχετική απόφαση:

  • Να επαναφερθεί και να καταβληθεί το επίδομα επικίνδυνης εργασίας αναδρομικά από το 2014 στα μέλη της ΠΑ.Σ.Υ.ΝΟ. που έχουν προσφύγει στο δικαστήριο. Το σχετικό επίδομα να τους καταβάλλεται εκ νέου μηνιαίως (αν δεν το λαμβάνουν).
  • Να επαναφερθεί και να καταβληθεί εκ νέου το σχετικό επίδομα και στους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας που δεν έχουν προσφύγει στο Δικαστήριο και τους αποκόπηκε και συνεχίζει να τους αποκόπτεται. Επιπλέον, να τους καταβληθούν και τα αναδρομικά από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Δικαστηρίου, δηλαδή από τις 12 Νοεμβρίου 2018.

Μονιμοποίηση των εργοδοτουμένων με το καθεστώς αορίστου χρόνου.

Ως ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. θεωρούμε ότι η μονιμοποίηση των εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία είναι μια θετική εξέλιξη και προοπτική για κάθε εργαζόμενο και την υποστηρίζουμε. Οι εργοδοτούμενοι αυτοί καλύπτουν πάγιες μόνιμες ανάγκες και εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων  που ασκούν τα ίδια καθήκοντα και αναλαμβάνουν τις ίδιες ευθύνες. Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλιστεί προηγουμένως ότι δεν θα καταστεί νομικά και δικαστικά επισφαλής η οποιαδήποτε διαδικασία μονιμοποίησης  των εργαζομένων αυτών, στο πλαίσιο του Συντάγματος, του νόμου και της συναφούς νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τώρα ή στο μέλλον.

Το τελευταίο διάστημα τού έτους η συντεχνία μας πραγματοποιεί  συναντήσεις για το θέμα της πρότασης  νόμου για μονιμοποίηση των εργοδοτουμένων με το καθεστώς αορίστου χρόνου και του τεκμηρίου για πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Θέση της συντεχνίας μας είναι ότι το τεκμήριο τής πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας διασφαλίζεται από το πτυχίο τεχνολογικού πανεπιστημίου, όπως είναι το ΤΕΠΑΚ, και το οποίο έχει αναγνωριστεί με την αναβάθμιση των νοσηλευτών στην  κλίμακα Α8-10-11 που επιβεβαιώνεται από τις γνωματεύσεις των νομικών μας συμβούλων.

Παράλληλα, έχουμε ήδη διατυπώσει με επιστολή προς την επίσημη πλευρά τη θέση ότι, θα πρέπει να γίνει άμεσα η επαναφορά του κρατικού Επαγγελματικού  Σχεδίου Συνταξιοδότησης για όλους ανεξαιρέτως τους νοσηλευτές  που διορίστηκαν μετά την 1η Οκτωβρίου του 2011.

Συλλογικές συμβάσεις για τους νεοεισερχόμενους με συμβόλαια στον ΟΚΥΠΥ.

Πραγματοποιήσαμε και συνεχίζουμε τις επαφές μας  για τα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους που εργοδοτηθήκαν με συμβόλαια του ΟΚΥπΥ. Ως ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. διατυπώσαμε  το αίτημα μας για συμφωνία και  σύναψη συλλογικών συμβάσεων για τους συναδέλφους μέσα στις οποίες θα καθορίζονται λεπτομερώς όροι εργοδότησης των νεοεισερχομένων, δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Ομαδικό σχέδιο υγείας  ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.

Προς το συμφέρον των μελών μας προχωρήσαμε  σε αλλαγή  ασφαλιστικής εταιρείας αναφορικά με το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, με κύρια την υπερβολική αύξηση της τιμής του ασφαλίστρου. Η συντεχνία μας, μετά από μελέτη προσφορών, αποδέχθηκε προσφορά από την εταιρεία CNP CYPRIALIFE LTD με τα μέλη να συνεχίζουν κανονικά χωρίς να επηρεάζεται η ασφάλισή τους.

Ταμείο Πρόνοιας, Υγείας και Ευημερίας μελών ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.

Το Δ.Σ.  της  ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.  υλοποίησε  την απόφαση  της  Γενικής Συνέλευσης  της 23ης Νοεμβρίου 2017, μετά από πρόταση που παρουσιάστηκε στις 18 Σεπτεμβρίου  2017,  για  δημιουργία   Ταμείου Πρόνοιας, Υγείας  και Ευημερίας  μελών  ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Για τη λειτουργία και διαχείριση του Ταμείου καταρτίστηκαν σχετικοί κανονισμοί, οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της συντεχνίας .

Μέλη του Ταμείου είναι όλα τα μέλη (Γενικής Νοσηλευτικής, Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας, Μαίες, Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Επισκέπτες/Επισκέπτριες Υγείας) της συντεχνίας, οι οποίοι συμβάλλουν στο Ταμείο μέσω ενιαίας συνδρομής προς τη συντεχνία και στηρίζονται από αυτό, σε περιπτώσεις σοβαρών θεμάτων υγείας και ευημερίας.

Το 2019 η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου ενέκρινε αρκετές αιτήσεις για οικονομική υποστήριξη συναδέλφων που αντιμετώπισαν σοβαρά θέματα υγείας και συνεπώς οικονομική δυσχέρεια, σύμφωνα πάντοτε με τους κανονισμούς του Ταμείου.

Σημαντικές δραστηριότητες

Εκτός από τα συνδικαλιστικά θέματα, το 2019 υπήρξαν και άλλες σημαντικές δραστηριότητες για τη συντεχνία μας:

  • Υλοποιήθηκε απόφαση της 14ης Ιουλίου 2016 για επιδότηση των μελών μας με ολόκληρο το ποσό για την ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτών και Μαιών.
  • Μέλη του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. εκπροσώπησαν τη συντεχνία στο 13ο Κοινοπολιτειακό Συνέδριο με θέμα «Nurses & Midwives Improving Healthcare». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε  στη Μάλτα, μεταξύ 8 – 9 Μαρτίου 2019.
  • Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. πραγματοποίησε εθιμοτυπική συνάντηση με την Πρόεδρο του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN) κα Annette Kennedy, στο πλαίσιο του 26ου Παγκύπριου Συνεδρίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.
  • Πραγματοποιήθηκαν επαφές με τα οργανωμένα σύνολα των ασθενών.

H ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., ως συντεχνία με πλούσιο κοινωνικό έργο, ανέλαβε την έκδοση του βιβλίου «Γλυκές Συνταγές», κάνοντας πραγματικότητα το όνειρο του ζαχαροπλάστη Πανίκου Χαραλάμπους που έφυγε από τη ζωή μετά από λευχαιμία. Όλα τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου  παραχωρήθηκαν για ενίσχυση του έργου του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος.

Οι νοσηλευτές, μαίες και επισκέπτριες υγείας,  με το νέο έτος  αναμένεται να βρεθούν ενώπιον νέων αλλαγών και προκλήσεων καθώς τον Ιούνιο 2020 ενσωματώνεται και η δευτεροβάθμια φροντίδα στο ΓεΣΥ.

Η  ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. δηλώνει ότι θα είναι έτοιμη και στο πλευρό όλων μελών της για την αντιμετώπιση κάθε εργασιακού θέματος που απασχολεί τους συναδέλφους σύμφωνα με τη δικαιοδοσία και τον ρόλο που διαδραματίζουμε στον τομέα της υγείας.

Άλλες δραστηριότητες

Η συντεχνία μας:

  • Εξασφάλισε ελκυστικές τιμές  μέσω του ταξιδιωτικού γραφείου «Μουστάκας» για καλοκαιρινές διακοπές σε ξενοδοχεία της Κύπρου.
  • Εξασφάλισε επίσης διαμερίσματα για επιχορηγημένες θερινές  διακοπές σε διαμερίσματα στο Κάππαρι-Πρωταρά  και Μανδριά (Πάφος)  για λογαριασμών των μελών μας.
  • Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε η βραδινή καλοκαιρινή βραδιά (beach party) με μουσική, φαγητό και ποτό σε επιχορηγημένη τιμή.

Εκλογές  ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.

Μετά το πέρας  των επαρχιακών συνελεύσεων λήγει και η θητεία του Δ.Σ. και των επαρχιακών Επιτροπών της συντεχνίας μας και προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέας ηγεσίας.

Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

Βερενίκης 14, Διαμ.104, Άγιος  Δημήτριος,

2002 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 379610 –  Τηλεoμοιότυπο: 22 379611

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com

Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com