Ειδική τιμή για τα μέλη της ΠΑΣΥΝΟ σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Με τη παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στα πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε, προσφέρει  ειδική τιμή  στα μέλη της ΠΑΣΥΝΟ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του πανεπιστημίου ¨Σύγχρονη Νοσηλευτική¨.

Αρχικό κόστος διδάκτρων: €9450

Ειδική τιμή για μέλη ΠΑΣΥΝΟ: €8100

 Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του προγράμματος, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και άλλων σχετικών θεμάτων, μπορείτε να αποτείνεστε στο Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ:  22 841 529

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: evripidou.c@unic.ac.cy

Εκ του Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.

Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

Βερενίκης 14, Διαμ.104, Άγιος  Δημήτριος,

2002 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 379610 –  Τηλεoμοιότυπο: 22 379611

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com

Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com