Εγκύκλιος προς τα μέλη

 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με τροποποίηση της νομοθεσίας και με ισχύ από 15 Φεβρουαρίου 2019, οι νοσηλευτές και μαίες, εν ώρα καθήκοντος, εάν χρειαστούν να λάβουν υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών εξαιρούνται του τέλους εγγραφής 10 ευρώ στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών.

Από το Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ

Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

Βερενίκης 14, Διαμ.104, Άγιος  Δημήτριος,

2002 Στρόβολος, Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 379610 –  Τηλεoμοιότυπο: 22 379611

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com

Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com