ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ PASYNO

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα εγκύκλιο σας παραθέτουμε τον κατάλογο των συναδέλφων  (βάσει του αριθμού ταυτότητάς τους) στους οποίους έχει εγκριθεί η αίτηση  για την παραχώρηση διαμερίσματος της συντεχνίας μας,  κατά τη θερινή περίοδο.

Η επιλογή των συναδέλφων έγινε κατόπιν κλήρωσης καθώς οι υποψήφιοι, στις πλείστες περιόδους, ήταν περισσότεροι από τα διαμερίσματα που διατίθενται. Η πιο κάτω σειρά είναι τυχαία και θα σταλεί μήνυμα με όλες τις πληροφορίες, εντός των ημερών, στους συναδέλφους που έχουν εγκριθεί.

 

728597

718888 563070 816968 757299 895725 1033881 1020718

736270

849818 878799 1010952 827988 887938 855756 794985
842018 862799 891374 755455 643224 785420 811362

992055

827462

644112 996932 1013012 872296 997043 742051 1016335
788880 747179 996692 1046813 1013538 808394 791318

791381

878030

757620 828933 855377 754231 869958 791457 774684

752732

862837 762567 854781 804006 786086 974301

874282

861051

855890 1029475 886325 888058 895453 895373

888448

817807 881938 848751 772539 763719 1019167 790823

706546

895701 840812 866976 765392 1027957 706546 997522

781249

 

Εκ μέρους Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ