Προσφορά για τα μέλη της ΠΑΣΥΝΟ απο το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Αγαπητοί συνάδελφοι  

Με την παρούσα  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας μας , το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει υποτροφίες στα μέλη της ΠΑΣΥΝΟ, που επιθυμούν να εγγραφούν στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ¨ Σύγχρονη Νοσηλευτική ¨και  ¨Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ¨ κατα το Εαρινό Ακαδημαικό Τετράμηνο 2018 και το Χειμερινό Ακαδημαϊκο Τετράμηνο 2018.

Συγκεκριμένα τα πιο πάνω Μεταπτυχιακά Προγράμματα θα προσφέρονται με την μορφή μείωσης των διδάκτρων και απο 8,910 Ευρώ το τελικό κόστος θα ανέρχεται στα 7,560 Ευρώ. Οι υποτροφίες δε συμπεριλαμβάνουν άλλα τέλη όπως το δικαιώμα εγγραφής, το δικαιώμα φοιτητικών δραστηριοτήτων, το τέλος χρήσης τεχνολογικών διευκολύνσεων κτλ.

Για περαιτέρω πληροφορίες να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22841529. Παρακαλώ όπως γίνεται αναφορά ότι είστε μέλη της ΠΑΣΥΝΟ.

Παγκυπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

Βερενίκης 14,  Διαμ.104,  Άγιος Δημήτριος,  2002 Στρόβολος,  Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 379610 – Τηλεομοιότυπο: 22 379611

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com

Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com