Θέμα: Κατάλογος μελών ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ για παραχώρηση διαμερίσματος κατά τη θερινή περίοδο.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Με την εγκύκλιο αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το θέμα της παραχώρησης διαμερίσματος σε μέλη μας κατά την περίοδο του καλοκαιριού.

Φέτος υποβλήθηκαν αιτήσεις πολύ περισσότερες από τα διαθέσιμα διαμερίσματα που έχει στη διάθεσή της η συντεχνία μας (ειδικά για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο).

Έτσι, το Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ έκρινε δίκαιο να πραγματοποιήσει κλήρωση για κάθε επιλογή και για κάθε βδομάδα, εκεί όπου υποβλήθηκαν αιτήσεις πέραν του διαθέσιμου αριθμού των διαμερισμάτων.

Να σημειωθεί ότι έχει αποσταλεί γραπτό μήνυμα σε όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν αίτηση για το αποτέλεσμα της κλήρωσης (επισυνάπτεται ο κατάλογος με τον αριθμό ταυτότητας των συναδέλφων που έχουν κληρωθεί).

Οι αιτήσεις των συναδέλφων που δεν έχουν κληρωθεί έχουν καταχωρηθεί στο αρχείο της συντεχνίας και σε περίπτωση νέας αίτησης στο μέλλον θα έχουν πλεονέκτημα επιλογής.

Να αναφέρουμε ότι όλα τα διαμερίσματα της συντεχνίας διατίθενται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, πέραν της θερινής περιόδου τόσο για εβδομαδιαία χρήση όσο και για διήμερα και τριήμερα ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους. Θα σας κοινοποιηθεί σχετικός κατάλογος των ημερομηνιών και των διαμερισμάτων τα οποία είναι διαθέσιμα για τις περιόδους αυτές.

Σας ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Κατάλογος μελών ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ που έχουν κληρωθεί για παραχώρηση διαμερίσματος κατά τη θερινή περίοδο

868057, 856205, 1011449, 838609, 697468, 883999, 732120, 858294, 824156, 833603, 649950, 817980, 736270, 894310, 876374, 823821, 823689, 892235, 861038, 851135, 743223, 803760, 851132, 1017194, 855568, 709726, 639170, 821479, 1029475, 813642, 883467, 850802, 890692, 896781, 1019167, 849548, 749061, 879415, 765484, 834447, 775035, 886682, 890930, 895725, 763769, 1067586, 1024912, 804006, 866824, 567974, 816137, 728131, 827988, 773249, 775923, 846252, 715930, 874282, 769276, 830040, 857239, 768835, 774684, , 690866.

 

Παγκυπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

Βερενίκης 14,  Διαμ.104,  Άγιος Δημήτριος,  2002 Στρόβολος,  Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 379610 – Τηλεομοιότυπο: 22 379611

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com

Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com