Εγκύκλιος προς τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ

Το Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ αποφάσισε σε συνεδρία του όπως επιδοτεί τα μέλη του με ολόκληρο το ποσό για την ανανέωσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένο μέλος για τουλάχιστον δύο έτη πριν την επιχορήγηση και σε περίπτωση διπλής άδειας π.χ Μαιευτικής και Γενικής Νοσηλευτικής θα επιδοτείται το ποσό για τη μία εκ των δυο.

Εκ του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ

Παγκυπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

Βερενίκης 14,  Διαμ.104,  Άγιος Δημήτριος,  2002 Στρόβολος,  Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 379610 – Τηλεομοιότυπο: 22 379611

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com

Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com