Θέμα: Παραχώρηση διαμερισμάτων για τα μελη της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ Αγαπητοί συνάδελφοι,

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ σας παραθέτει τον κατάλογο των μελών που έχουν εξασφαλίσει μετα απο κλήρωση την παραχώρηση διαμερίσματος για τις θερινές τους διακοπές.

Μήνας : Μάιος

ΑΡ.Ταυτότητας

Περίοδος

Περιοχή Διαμέρισμα

697468

30/5 μεχρι 05./06

Κάπαρη
-Πρωταράς

Μήνας:
Ιούνιος

Αρ.
Ταυτότητας

Περίοδος

Περιοχή Διαμέρισμα

1021496

6/6 μεχρι 12/06

Κάτω
Πάφος

859303

20/6 μέχρι 26/06

Κάπαρη Πρωταράς

731898

20/6 μέχρι 26/06

Λιοπέτρι

 

 

 

772275

27/06 μέχρι 03/07

Κάπαρη Πρωταράς

703117

27/06 μέχρι 03/07

Κάπαρη Πρωταράς

05397070

27/06 μέχρι 03/07

Κάτω
Πάφος

 

Μήνας: Ιούλιος

ΑΡ.Ταυτότητας

Περίοδος

Περιοχή
Διαμέρισμα

852296

04/07 μεχρι
10/07

Παραλίμνι
-Πρωταράς

859227

04/07 μεχρι
10/07

Κάπαρη
Πρωταράς

847169

04/07 μεχρι
10/07

Κάπαρη
Πρωταράς

1038176

04/07 μεχρι
10/07

Λιοπέτρι

880522

04/07 μεχρι
10/07

Μανδριά

 

 

 

842106

11/07 μεχρι
17/07

Παραλίμνι
-Πρωταράς

890929

11/07 μεχρι
17/07

Κάπαρη
Πρωταράς

853657

11/07 μεχρι
17/07

Κάπαρη
Πρωταράς

864096

11/07 μεχρι
17/07

Λιοπέτρι

749061

11/07 μέχρι
17/07

Μανδριά

 

 

 

643224

18/07 μέχρι
24/07

Παραλίμνι
-Πρωταράς

806629

18/07 μέχρι
24/07

Κάπαρη
Πρωταράς

752732

18/07 μέχρι
24/07

Κάπαρη
Πρωταράς

765392

18/07 μέχρι
24/07

Λιοπέτρι

877624

18/07 μέχρι
24/07

Κάτω
Πάφος

829552

18/07 μέχρι
24/07

Μανδριά

 

 

 

793815

25/07 μέχρι
31/07

Παραλίμνι
-Πρωταράς

715012

25/07 μέχρι
31/07

Κάπαρη
Πρωταράς

855831

25/07 μέχρι
31/07

Κάπαρη
Πρωταράς

891374

25/07 μέχρι
31/07

Λιοπέτρι

779192

25/07 μέχρι
31/07

Κάτω
Πάφος

1029898

25/07 μέχρι
31/07

Μανδριά

 

Μήνα :Αυγουστος

ΑΡ.Ταυτότητας

Περίοδος

Περιοχή Διαμέρισμα

829135

01/08 μέχρι
07/08

Παραλίμνι
-Πρωταράς

838740

01/08 μέχρι
07/08

Κάπαρη Πρωταράς

670916

01/08 μέχρι
07/08

Κάπαρη Πρωταράς

847495

01/08 μέχρι
07/08

Λιοπέτρι

880701

01/08 μέχρι
07/08

Κάτω Πάφος

833899

01/08 μέχρι
07/08

Μανδριά

 

 

 

1057030

08/08 μέχρι
14/08

Παραλίμνι
-Πρωταράς

1035876

08/08 μέχρι
14/08

Κάπαρη Πρωταράς

891654

08/08 μέχρι
14/08

Κάπαρη Πρωταράς

1019616

08/08 μέχρι
14/08

Λιοπέτρι

878799

08/08 μέχρι
14/08

Κάτω Πάφος

833603

08/08 μέχρι
14/08

Μανδριά
Πάφου

1011704

08/08 μέχρι
14/08

Άγιος
Θεόδωρος-
Αγρός

 

 

 

757620

15/08 μέχρι
21/08

Παραλίμνι
-Πρωταράς

638415

15/08 μέχρι
21/08

Κάπαρη Πρωταράς

895453

15/08 μέχρι
21/08

Κάπαρη Πρωταράς

854937

15/08 μέχρι
21/08

Λιοπέτρι

1036422

15/08 μέχρι
21/08

Κάτω Πάφος

854781

15/08 μέχρι
21/08

Μανδριά
Πάφου

 

 

 

888882

22/08 μέχρι
28/08

Παραλίμνι
-Πρωταράς

881021

22/08 μέχρι
28/08

Κάπαρη Πρωταράς

 

869329

22/08 μέχρι
28/08

Κάπαρη
Πρωταράς

851486

22/08 μέχρι
28/08

Λιοπέτρι

763719

22/08 μέχρι
28/08

Κάτω
Πάφος

790932

22/08 μέχρι
28/08

Μανδριά
Πάφου

 

 

 

890792

29/08 μέχρι
04/09

Παραλίμνι
-Πρωταράς

971549

29/08 μέχρι
04/09

Κάπαρη
Πρωταράς

955622

29/08 μέχρι
04/09

Κάπαρη
Πρωταράς

 

 

 

475815

12/09 μέχρι
19/09

Κάπαρη
Πρωταράς

Σημείωση : Θα σταλούν οδηγίες καθώς και χαρτες περιοχής διαμερισμάτων. Υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα σε κάποιες ημερομηνίες που δεν υπήρχε κανένα αίτημα απο συνάδελφους. Εκεί που υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία για κάποιο διαμέρισμα θα μπορεί να παραχωρηθεί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22379610 ( 8.30 amΣημείωση : Θα σταλούν οδηγίες καθώς και χαρτες περιοχής διαμερισμάτων. Υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα σε κάποιες ημερομηνίες που δεν υπήρχε κανένα αίτημα απο συνάδελφους. Εκεί που υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία για κάποιο διαμέρισμα θα μπορεί να παραχωρηθεί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22379610 ( 8.30 am – 14.30 pm ) και στο pasynocvprus@gmail.com.

 

Εκ του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ

Παγκυπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

Βερενίκης 14,  Διαμ.104,  Άγιος Δημήτριος,  2002 Στρόβολος,  Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 379610 – Τηλεομοιότυπο: 22 379611

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com

Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com