Θέμα : Παραχώρηση διαμερίσματος για θερινές διακοπές

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Επίσης η συντεχνία μας έχει προχωρήσει στην ενοικίαση διαμερισμάτων με σκοπό την παραχώρηση τους στα μέλη της συντεχνίας για τις θερινές διακοπές. Τα διαμερίσματα βρίσκονται στη περιοχή μεταξύ Κάππαρι και Πρωταρά (με κοινή πισίνα) .Παραλιμνίου και Πρωταρά (χωρίς Πισίνα ) , περιοχή Λιοπετρίου 6 με 7’λεπτά από Αγία Νάπα ( με κοινή πισίνα), στην Κάτω Πάφο( με κοινή πισίνα) και σπίτι στο Άγιο Θεόδωρο Αγρού. Οι παραχωρήσεις των διαμερισμάτων θα γίνεται Δευτέρα (14:00μ.μ και μετά) με Κυριακή ( μέχρι τις 17.00μ.μ).

Αίτηση μπορούν να κάνουν μόνο τα μέλη της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ των οποίων τα στοιχεία είναι καταχωρημένα στο κατάλογων μελών της συντεχνίας (Αριθμός Ταυτότητας και Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

Η αίτηση επισυνάπτεται και μπορεί να αποσταλεί με τηλεμειότυπο (fax) στο 22379611 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) pasvnocvprus@gmail.com μέχρι τις 05/05/2016 . Σε περίπτωση που υπάρχουν 2 αιτήσεις και άνω για μια συγκεκριμένη ημερομηνία για την ίδια επιλογή διαμερίσματος θα γίνεται κλήρωση.

Όλοι αιτητές θα ειδοποιηθούν μέχρι τις 10.05.2016 είτε τύχουν έγκρισης είτε όχι. Τα μέλη της ΠΑΣΥΝΟ που θα εγκριθούν θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό που αντιστοιχεί στην επιλογή που έχουν εγκριθεί τρεις βδομάδες προ ημερομηνίας άφιξης.

Κατεβάστε το PDF εδώ

Εκ του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ

Παγκυπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

Βερενίκης 14,  Διαμ.104,  Άγιος Δημήτριος,  2002 Στρόβολος,  Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 379610 – Τηλεομοιότυπο: 22 379611

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com

Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com