Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών για τα αιτήματά μας

Συνάδελφοι,

Επικοινωνούμε μαζί σας, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας να σας ενημερώνουμε για την πρόοδο αναφορικά με τα θέματα διεκδίκησης και ικανοποίησης των αιτημάτων του Κλάδου μας.

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ είχε συνάντηση με εκπροσώπους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, στις 9 Απριλίου 2015, παρουσία του Διευθυντή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών κ. Ανδρέα Ξενοφώντος μετά από επιστολές που αποστάληκαν προς τον Πρόεδρο της Μεικτής Επιτροπής Προσωπικού, Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών κ. Χρίστο Πατσαλίδη, τον Διευθυντή του Τμήματος κ. Κύπρο Κυπριανού και σε συνέχεια επιστολών και επαφών που έγιναν γραπτώς ή κατ’ ιδίαν, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Υπουργούς και κόμματα.

Κατά τη συνάντηση η οποία, όπως μας λέχθηκε, αποτελεί μια «παράλληλη διαδικασία» στην οποία θα συζητούνται τα αιτήματά μας όπως μας υποσχέθηκαν εδώ και καιρό, συζητήθηκαν όλα τα θέματα που έχουμε υποβάλει.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και η επίσημη πλευρά επέδειξε κατανόηση, πράγμα που μας δημιουργεί αισιοδοξία ότι οι συναντήσεις θα συνεχιστούν για διεξοδική συζήτηση και επίλυση των αιτημάτων του Κλάδου.

Κατά τη συνάντηση έγινε μια πρώτη ενημέρωση αναφορικά με το θέμα της μονιμοποίησης όσων παρακάθισαν σε εξετάσεις και εκκρεμεί η συνέντευξη για πρόσληψη και δεν μονιμοποιήθηκαν, καθώς και για το θέμα των νοσηλευτών που θα έπρεπε να απασχολούνται με το καθεστώς τού επ’ αορίστου χρόνου.

Όπως τονίστηκε από την δική μας πλευρά τα αιτήματα αυτά δεν δημιουργούν οικονομικό κόστος για το κράτος, έτσι μπορούν να γίνουν προσπάθειες για την προώθησή τους.

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ επανέφερε το αίτημα γι’ αναβάθμιση της κλίμακάς μας σε πανεπιστημιακή Α8-10-11, έτσι που να διορθωθεί η στρέβλωση που υπάρχει και η δυσμενής μεταχείριση των νοσηλευτών. Η πλευρά μας ξεκαθάρισε πως το αίτημα αυτό θεωρείται σημαντικό, ακόμη κι αν τα δημόσια νοσηλευτήρια αυτονομηθούν, και ότι η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ θα επιμείνει για ικανοποίησή του. Το θέμα θα εγερθεί λεπτομερώς στη νέα συνάντησή μας.

Για το θέμα που προκύπτει αναφορικά με τις άδειες ανάπαυσης και τις άδειες ασθενείας των εκτάκτων, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών διαβεβαίωσαν ότι το θέμα θα εξεταστεί και θα γίνουν προσπάθειες άμεσης επίλυσής του, έτσι που οι έκτακτοι συνάδελφοι να δικαιούνται να απολαμβάνουν τα συγκεκριμένα δικαιώματά τους καθ’όλη τη διάρκεια των συμβολαίων τους και όχι κάθε μήνα.

Ένα από τα ζητήματα που ηγέρθησαν είναι η υποστελέχωση των κρατικών Νοσηλευτηρίων και η υπερπληρότητα τους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρνητικές επιπτώσεις και προβλήματα στην προσφορά υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Επίσης ηγέρθηκε και το θέμα αποπαγοποιήσης των θέσεων προαγωγής για όλες τις βαθμίδες.

Πάγια θέση της συντεχνίας μας είναι ότι τα πιο πάνω θέματα καθώς και η διατήρηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας των νοσηλευτών με ότι συνεπάγεται και απορρέει απ’ αυτήν, αποτελούν ζητήματα που θα πρέπει να επιλυθούν πριν την ψήφιση και εφαρμογή της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Η θέση αυτή διατυπώθηκε προς τον Υπουργό Υγείας, με κοινή ανακοίνωση και επιστολή απ’ όλους τους φορείς της Νοσηλευτικής, στις 17.12.2014 και 23.12.2014, αντίστοιχα.

Η επίσημη πλευρά έχει διαβεβαιώσει ότι θα συγκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, μέχρι την εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής συμφωνίας στα ζητήματα που έχουμε εγείρει.

Θέση της Συντεχνίας μας είναι να ξεκινήσει η επίλυση των αιτημάτων μας, πριν την έναρξη της πρώτης φάσης της αυτονόμησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων.

Εκ του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ

Παγκυπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

Βερενίκης 14,  Διαμ.104,  Άγιος Δημήτριος,  2002 Στρόβολος,  Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 379610 – Τηλεομοιότυπο: 22 379611

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com

Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com