Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Θέμα: Δικαστική διεκδίκηση αποπαγοποίησης 189 θέσεων μονίμου διορισμού (161 Γενικής Νοσηλευτικής και 28 Ψυχικής Υγείας) και αναπροσαρμογής μισθολογικής κλίμακας από Α5-Α7-Α8 σε Α8-10-11.

Ενημέρωση Μελών

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, στα πλαίσια της διαχρονικής πολιτικής των εκάστοτε κυβερνήσεων να αφήνουν στο περιθώριο ή να στοχοποιούν το νοσηλευτικό κλάδο, ως Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσαμε και προχωρήσαμε στις 21/07/2014 μέσω του νομικού συμβούλου της Συντεχνίας, κύριου Δημοσθένη Στεφανίδη στην κατάθεση προσφυγών για τα πιο κάτω θέματα:

1. Για τη διεκδίκηση και εξασφάλιση αναπροσαρμογής δομής κλιμάκων μισθοδοσίας, από Α5-7-8, σε πανεπιστημιακή κλίμακα Α8-10-11 (Νοσηλευτικοί Λειτουργοί) και αναλόγως των Ανώτερων Νοσηλευτικών Λειτουργών, συνυπολογιζομένου και του διανυθέντος χρόνου εργασίας.
Η πρώτη παρουσίαση στο δικαστήριο ορίστηκε στις αρχές Οκτωβρίου.

2. Για τη διεκδίκηση άρσης παγοποίησης 189 θέσεων μονίμου διορισμού, ήτοι 161 θέσεων γενικής νοσηλευτικής και 28 ψυχικής υγείας, που προκηρύχθηκαν το 2011 και οι υποψήφιοι πέρασαν με επιτυχία στις σχετικές γραπτές εξετάσεις.

Η πρώτη παρουσίαση στο δικαστήριο ορίστηκε και αυτή στις αρχές Οκτωβρίου.
Επιπρόσθετα, έκτος των προσφυγών, ως Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν συνάδελφοι έκτακτοι νοσηλευτές με σύμβαση ορισμένου χρόνου, των οποίων η σύμβαση καταχρηστικά και παράνομα δεν έχει μετατραπεί αυτοδικαίως σε αορίστου διάρκειας, με την συμπλήρωση 30 μηνών στην υπηρεσία, δυνάμει του Άρθρου 7(1 )(β) του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου του 2003 (Ν. 98(I)/2003, όπως τροποποιήθηκε).
Επειδή ως συντεχνία έχουμε μέλημα να προασπιζόμαστε τα συμφέροντα όλων των Νοσηλευτών, θα προβούμε άμεσα σε ενέργεια, και πάλι μέσω του νομικού συμβούλου της συντεχνίας, με στόχο την αναγνώριση μετατροπής της σύμβασης των επηρεαζόμενων νοσηλευτών από ορισμένης χρονικής διάρκειας σε αορίστου διάρκειας.

Οφείλουμε να ενημερώσουμε και διευκρινίσουμε ότι τα έξοδα για τις πιο πάνω διαδικασίες θα καταβληθούν εξ ολοκλήρου από τη συντεχνία μας.

Επιπλέον, θέμα που αφήνει τους νοσηλευτές στο περιθώριο για ακόμα μια φορά είναι η πρόθεση της κυβέρνησης να μην αποπαγοποιήσει τις θέσεις προαγωγής των νοσηλευτών.

Ως συντεχνία, πέραν από τις δημόσιές μας τοποθετήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης την περασμένη εβδομάδα, έχουμε συναντηθεί με αρμόδιους φορείς και πολιτικά κόμματα, στους οποίους υποβάλαμε το αίτημα να συμπεριληφθούν και οι νοσηλευτές στην προτιθέμενη αποπαγοποίηση θέσεων προαγωγής στο δημόσιο τομέα. Παράλληλα έχει σταλεί στις 16/05/2014 επιστολή στον Υπουργό Υγειάς για κατ’ ιδία συνάντηση, προς συζήτηση μεταξύ άλλων και αυτού του θέματος και μελετώνται όλα τα πιθανά μέτρα δράσης σε περίπτωση που οι νοσηλευτές μείνουν εκτός προαγωγών.

Όσο αφορά τις ατομικές προσφυγές κατά της αποκοπής και κατάργησης επιδομάτων βάρδιας και αποζημιώσεων, που στηρίχθηκαν σε πρωτοβουλία της συντεχνίας μας, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η διαδικασία έχει ήδη προχωρήσει με τις πρώτες παρουσιάσεις στο δικαστήριο.

Τέλος θα ήταν παράλειψη μας να μην ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους που μας στηρίζουν σε όλες αυτές τις προσπάθειες που έχουν ως στόχο τον τερματισμό της στοχοποίησης και της άνισης μεταχείρισης που τυγχάνει ο νοσηλευτικός κλάδος.

Εκ του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ

Παγκυπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

Βερενίκης 14,  Διαμ.104,  Άγιος Δημήτριος,  2002 Στρόβολος,  Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 379610 – Τηλεομοιότυπο: 22 379611

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com

Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com