Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Ανακοίνωση προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Ως Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.) θεωρούμε θεμελιακά αντισυνταγματικές, τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τις αλλαγές στο σύστημα μισθοδοσίας των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Πιστεύουμε ότι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι και ιδιαίτερα οι νοσηλευτές έχουν συμβάλει και συμβάλουν υπέρμετρα και πολλαπλά στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης χωρίς να έχουν την ευθύνη για το οικονομικό ολίσθημα του τόπου μας. Γνωστό είναι ότι την μερίδα του λέοντος για αυτή την κατάσταση την έχει η κακή διαχείριση του τραπεζικού μας συστήματος, με σχετική και την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών) που κατέστησε σαφές ότι δεν είναι ευθύνη της χώρας στην οποία μια τραπεζική εταιρεία έχει την έδρα της να καλύπτει τα έξοδα των εγγυήσεων του τραπεζικού της συστήματος και η μη πάταξη της φοροδιαφυγής, η οποία πλήττει καίρια τη μη εκπλήρωση του χρέους κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης από όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας.

Συνεπώς τα μέτρα που υιοθετήθηκαν ως μέτρα καθορισμένης χρονικής διάρκειας (π.χ. παγιοποίηση προσαυξήσεων) με το πέρας του προκαθορισμένου χρόνου θεωρούμε σωστό και λογικό να αρθούν, καθώς αποτελούν κεκτημένα περιουσιακά δικαιώματα των υπαλλήλων και συμβατικές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας προς αυτούς και προστατεύονται από το Σύνταγμα, το Νόμο και προπάντων από το κοινοτικό κεκτημένο.

Συναφώς, ως προς την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (Α.Τ.Α.) υπογραμμίζουμε ότι αυτή δεν αποτελεί σύμφωνα με νομολογία αύξηση, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, των αποδοχών που καταβάλλονται στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά συνιστά διορθωτικό ποσό, το οποίο χορηγείται ως αντιστάθμισμα για την μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων λόγω πληθωρισμού, ώστε να παραμένει αναλλοίωτη η αγοραστική αξία των αποδοχών τους (Συμβούλιο της Επικρατείας της Ελλάδας αρ. 166169/1995, 161/1995, 294/1993, 4457/1986). Επομένως, ο μισθός ενός υπαλλήλου δεν θα ήταν καθόλα πλήρης εάν για τον υπολογισμό αυτού δεν συνεκτιμώντο, κεκτημένα, εγγενώς και αναπόσπαστα, κατά κοινή πείρα και αντίληψη, και στοιχεία ικανά να μειώσουν την αξία του, όπως είναι ο πληθωρισμός. Συναφώς, η Α.Τ.Α. συνιστά αντιστάθμισμα της απώλειας της αγοραστικής δυνάμεως του εισοδήματος, η οποία οφείλεται στην άνοδο του τιμαρίθμου (ΣτΕ 705/1990) και έχει γενική εφαρμογή σε μία οικονομία, με τις αναδιανεμητικές επιδράσεις του πληθωρισμού να ελαχιστοποιούνται ή και εκλείπουν εντελώς, βοηθώντας έτσι στο να διατηρηθεί η ισοκατανομή του εισοδήματος σε περιόδους πληθωρισμού. Όπως λέχθηκε και στην απόφαση 429/1989 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ελλάδας η Α.Τ.Α. αποσκοπεί στη σταδιακή (αλλά όχι πάντως πλήρη) αποκατάσταση της εξακολουθητικά μειούμενης, εξαιτίας του πληθωρισμού, αγοραστικής δυνάμεως του εισοδήματος των εργαζομένων και των συνταξιούχων και αποτελεί ουσιαστικά, οικονομικό συμπλήρωμα και οργανικό παρακολούθημα του βασικού μισθού ή της συντάξεως, χωρίς το οποίο οι αντίστοιχες παροχές – λόγω της επί μακρά χρονικά διαστήματα καθήλωσής τους στα ίδια και εκτός τιμαριθμικής πραγματικότητας επίπεδα – θα ήταν οπωσδήποτε ανεπαρκείς για την επιτέλεσή του, κατά το Σύνταγμα και τους νόμους, βασικού λειτουργικούς τους προορισμούς και τελεί σε αδιάσπαστη οργανική συνάφεια με τις καταβαλλόμενες εκάστοτε μισθολογικές και συνταξιοδοτικές παροχές.

Υπογραμμίζουμε μάλιστα ότι οι νοσηλευτές είναι οι μόνοι πτυχιούχοι κρατικού πανεπιστημίου οι οποίοι εισέρχονται στη δημόσια υπηρεσία τοποθετούμενοι στην Κλίμακα Α5 και όχι Α8, όπως οι υπόλοιποι πτυχιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι.

Επίσης θεωρούμε ότι οι αλλαγές και οι όροι εργασίας αναπόφευκτα επιτάσσεται να είναι προϊόν του κοινωνικού διαλόγου και διαλεκτικής ζυμώσεως προτάσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων, πάντοτε και υπό κοινό παρονομαστή των κεκτημένων δικαιωμάτων των εργαζομένων και όχι οι εργαζόμενοι να έρχονται προ τετελεσμένων.

Τέλος ως Διοικητικό Συμβούλιο της Συντεχνίας δηλώνουμε πρόθυμοι και έτοιμοι για συζήτηση με στόχο την εξεύρεση εκείνων των λύσεων που να στηρίζονται στην αρχή της ίσης κατανομής βαρών και της ίσης μεταχείρισης, έτσι ώστε να μην στοχοποιούνται συνεχώς οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα και κατ’ επέκταση οι Νοσηλευτές.

Εκ του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ

Παγκυπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

Βερενίκης 14,  Διαμ.104,  Άγιος Δημήτριος,  2002 Στρόβολος,  Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22 379610 – Τηλεομοιότυπο: 22 379611

Ηλεκτρονική διεύθυνση: pasynocyprus@gmail.com

Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com